صفحه ۲۹۵

«60»

پاسخ به پرسش های مهندس لطف الله میثمی درباره قانون اساسی و نقش شورای نگهبان در تفسیر آن

1387311
( بسمه تعالی)

برادر گرامی جناب آقای آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

سلام علیکم بما صبرتم فنعم موسی عقبی الدار.

همان طور که می‎دانید انقلاب شکوهمند توحیدی اسلامی و مردمی ملت ایران در بهمن 1357 به ثمر رسید. مرحوم امام خمینی، رهبر این انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی سعی بلیغی داشتند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی هر چه زودتر تدوین و به آرای عمومی ملت برای تصویب نهایی گذارده شود. با اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی ثمره انتخابات طبیعی و دموکراتیک بود و ملت ایران با بسیج فوق العاده در این انتخابات شرکت کردند، با وجود این مرحوم امام اصرار داشتند که ثمره این تلاش ارزشمند و اندیشه ورزی سازمان یافته برای تصویب نهایی به رأی مردم گذاشته شود.

در جریان تدوین قانون اساسی با اینکه 45 مجتهد جامع الشرایط و چند مرجع تقلید، بنیانگذار جمهوری اسلامی و اندیشمندان و روشنفکران زیادی این سند قانون اساسی را امضا کردند و مشروعیت مذهبی و عرفی یافت، ولی در جریان تدوین قانون اساسی و تشکیل اولین مجلس شورای ملی (بعدا اسلامی) از سوی برخی از علمای دینی زمزمه هایی به گوش رسید که "نیازی به قانون اساسی نداریم." و "مگر حلال و حرام محمدی تا ابد حلال و حرام نیستند." و "مگر این احکام مدون و موجود نیست." و....

از آنجا که امام خمینی هم زمان رهبر انقلاب، مرجع سنتی، رهبر قانونی و همچنین مردمی و

ناوبری کتاب