صفحه ۲۹۳

مهربانی باید با آنها برخورد کرد. مادران که دامنشان اولین کلاس برای تربیت فرزندان است، در این جا نقش مهمی دارند.

بنابراین از کتاب و کتاب خوانی غفلت نکنید اگر کسی می‎خواهد کار خیر و باقیات الصالحات انجام دهد بسیار مناسب است که کتاب تهیه کرده در مراکزی مثل مساجد و کتابخانه ها قرار دهد تا اهل مطالعه از این نظر در مضیقه نباشند که این عمل در بالابردن فرهنگ مردم اثر مهمی دارد.

[ صبر بر مشکلات از کمالات است ]

در فقره دوم این روایت می‎فرماید: "والصبر علی النائبة" یعنی از دیگر کمالات صبر بر مشکلات و گرفتاری هاست. آنقدر صبر و تحمل و سعه صدر داشتن اهمیت دارد که قرآن کریم در مقام صابران می‎فرماید: (انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب) یعنی به صبرپیشه گان بدون حساب و کتاب اجر داده می‎شود.

[ برنامه ریزی و محاسبه در زندگی ]

در سومین فراز می‎فرماید: "و تقدیر المعیشة" انسان باید در امور معیشتی خود اهل اندازه گیری و برنامه ریزی باشد. در زمان گذشته مردم اهل قناعت بودند و در امورات زندگی اهل زیاده روی، اسراف و تجمل نبودند و انتظارات خود را پایین می‎آوردند و به همین دلیل زندگی و معیشت را مدیریت می‎کردند.

اما گذشته از مردم که باید در معیشت خود، اندازه گیری داشته باشند؛ چون اقتصاد ما اکثرا دولتی است و آزاد نیست و دولت در بیشتر شؤون اقتصادی دخالت دارد و متصدی آن است چون مسئولیت معیشت مردم و تنظیم بازار در دست دولت است، پس باید در این باره برنامه ریزی و مآل اندیشی داشته باشد. گاهی مشاهده می‎شود خود دولت عامل گران فروشی است؛ چنانچه برنج، گندم و... را از خود کشاورزان خریداری کرده و خیلی گران تر به مردم می‎فروشد.

ناوبری کتاب