صفحه ۲۹۰

شده است و مباحث اخلاقی را کوچک می‎شمارند. حال آن که اساس بعثت پیامبر(ص) برای اکمال مکارم اخلاق بوده است.

طلب علم و دانش در اسلام از نظر مکان، زمان، استاد و شرایط، دارای محدودیت نیست. در اصول کافی آمده است: "لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المهج و خوض اللجج"، یعنی اگر مردم می‎دانستند آنچه را که در تحصیل علم بدست می‎آید آن را طلب می‎کردند هر چند به ریخته شدن خون دلها و فرو رفتن در گردابها باشد.

[ با تحصیل خود آینده کشور را بیمه کنید]

دانشجویان عزیز که احساس وظیفه می‎کنید و در صحنه های سیاسی و اجتماعی وارد می‎شوید، توجه داشته باشید اگر شما درس نخوانید، بی دردها و عافیت طلب ها درس ها را می‎خوانند و آینده کشور و اسلام را قبضه خواهند کرد و آن وقت دردی از دردهای مردم دوا نمی شود.

[ محرومیت از تحصیل به جرم عقیده ]

متأسفانه از گوشه و کنار اخباری هنوز به گوش می‎رسد که مزاحمت برای دانشجویان از لحاظ جلوگیری از تحصیل علم ادامه دارد و به بهانه های مختلف آنها را از آموختن علم باز می‎دارند، مثلا آنها را ستاره دار می‎کنند و این درست نیست که کسی به صرف ابراز عقیده یا مخالفت با برخی افراد از حقوق اجتماعی خود محروم شود.

[ با تحمل مشکلات امر به معروف و نهی از منکر مانع تسلط اشرار شوید]

با همه این مشکلات و گرفتاری ها که برای شما ایجاد می‎شود، سفارش من این است که امر به معروف و نهی از منکر را که وظیفه همگانی است فراموش نکنید. بنابر

ناوبری کتاب