صفحه ۲۸۶

آخر خواندم، خیلی با ارزش است. حالا هم غلو و خرافات در جامعه دارد رشد پیدا می‎کند. دین، امامت، امام زمان (عج) جنبه ابزاری پیدا کرده است. مسئله دارد لوث می‎شود، جوری می‎شود که کم کم نسل جوان می‎گوید اصلا پیداست خبری نیست.

[ استفاده ابزاری از اسلام و امام زمان گناه بزرگی است ]

یک روز بحث استقبال از ایشان مطرح می‎شود. اینها استفاده ابزاری از اسلام و امام زمان (عج) است و گناه بزرگی است. بارها گفته ام زمان شاه اگر کار خلافی می‎شد به آن رنگ و بوی اسلام نمی دادند. حالا چند نفر از آقایان خودشان را اسلام مجسم می‎دانند.

[ قانون اساسی فقط ولایت فقیه نیست، اصول دیگر و حقوق ملت هم هست ]

واقعیت این است که با این جور برخوردها مردم را از دست می‎دهند. باید کاری کرد که دل مردم به دست آید، بیت المال مال این مردم است. این گونه نیست که اختیارش دست چند نفر باشد هرجور بخواهند تصمیم گیری کنند. اگر ولایت فقیه هم در قانون اساسی آمده معنی اش این نیست که یک نفر همه کاره باشد و مابقی مردم اهمیت نداشته باشند. در قانون اساسی ما فقط اصل ولایت فقیه نیست، اصول دیگری هم هست مانند اصول مربوط به حقوق ملت. آنها را رها کرده اند فقط همین را گرفته اند. و تا چیزی گفته می‎شود می‎گویند:مرگ بر ضد ولایت فقیه و آن را چماق کرده اند برای زدن بر سر افراد.

[ ولایت فقیه برای نظارت بود نه خودکامگی ]

این ولایت فقیه را ما پر و بال دادیم، کتاب درباره اش نوشتیم، ولایت فقیه یعنی فقیه ناظر باشد که احکام اسلامی در کشور اجرا شود، نه اینکه یک نفر فعال مایشاء باشد. پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) هم خودشان را فعال مایشاء نمی دانستند. خود

ناوبری کتاب