صفحه ۲۷۸

ایشان در پی ابراز نگرانی اعضای این اتحادیه از وضعیت سه دانشجوی امیرکبیر و حکم ناعادلانه برای آنها هم فرمودند:

متأسفانه می‎خواستند این دانشجویان در زندان باشند و دنبال بهانه می‎گشتند و می‎خواستند مایه عبرت دیگران باشند و به دنبال پرونده سازی هستند.

ایشان ادامه دادند:

[ تخلف از وعده های آزادی اوایل انقلاب ]

آنچه مایه تأسف است اینکه آیت الله خمینی وعده هایی دادند ما هم به تبع ایشان همان ها را مطرح کردیم، مردم هم به خیال اجرای آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزینه های سنگینی هم دادند، اما آن وعده ها عملا محقق نشد. ما به مردم قول دادیم که آزادی باشد، استبداد نباشد و به مردم و نظرات آنها بها داده شود، ولی نشد. البته من در حد خود گفتم ولی کسی به نصایح و خیرخواهی ها توجه نکرد.

ایشان ادامه دادند:

[ ظلم به اسم اسلام ]

البته در زمان شاه هم کارهایی می‎شد و ظلمهایی بود اما به اسم دین و اسلام نبود، ولی امروز حرفهایی زده می‎شود و کارهایی انجام می‎شود و نگرانی و ناراحتی من این است که تمام خلاف کاری ها و تبعیض ها به نام اسلام انجام می‎شود؛ به مردم اهانت می‎شود به اسم اسلام؛ افراد به بی دینی متهم می‎شوند به اسم اسلام؛ افراد خدمتگزار و متدین کنارگذاشته می‎شوند به اسم اسلام.

[ حبس خدمتگزاران نشانه غیر اسلامی بودن حکومت ]

نظامی که نتواند افرادی چون آقای حجة الاسلام هادی قابل با آن همه سوابق خدمت به اسلام و انقلاب را تحمل کند و به اتهامات واهی ایشان را روانه زندان کند

ناوبری کتاب