صفحه ۲۷۶

[ حبس یاران آیت الله منتظری ]

‏ آیا از طرفداران شما، کسی در زندان است ؟

چندی قبل حجة الاسلام آقای هادی قابل را زندان کردند، به چه مجوز قانونی و شرعی، نمی دانم ! آقای عمادالدین باقی هم زندانی است. بسیاری هم هنوز پرونده شان مفتوح است. حکومتی که نتواند افرادی مثل هادی قابل یا عمادالدین باقی را تحمل کند، نمی توانیم بگوییم حکومت اسلامی است.با اینکه این آقایان هم سابقه انقلابی دارند، از خانواده شهدا هستند، زندان رفته اند و فعالیت های زیادی داشته اند، دلیلی برای زندانی کردن شان وجود ندارد. آقایان در تهران و مرکز، سیاست ها و برنامه ها را ریخته و پیاده می‎کنند و مردم از آن خبر ندارند. بعد از گذشت نزدیک 30 سال از انقلاب وعده هایی که ما به مردم دادیم، وعده هایی که آیت الله خمینی به مردم دادند، با کارهایی که آقایان می‎کنند مناسبت ندارد.

[ ظلم پایدار نیست ]

‏ ولی در آموزه های دینی همیشه گفته می‎شود که ظلم پایدار نیست، آیا شما فکر می‎کنید این ظلم پایدار می‎ماند؟

بالاخره هر حکومتی که ظلم کند پایدار نمی ماند: "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم". [ ختم ولایت فقیه ]

‏ ولی ظاهرش این است که تا اینجا پایدار مانده است.

نه، پایدار نمی ماند. ما حوصله مان کم است؛ و الا پایدار نمی ماند. در نوشته های قبلی من بود که "ولایت فقیه این جور که آقایان عمل می‎کنند، از آقای خمینی شروع شد و به این آقا ختم می‎شود" و دیگر بعدش ولایت فقیه در این کشور جا نمی افتد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب