صفحه ۲۷۵

[ آماده کردن مسیر و گروه استقبال، موجب بدبینی به حضرت حجت ]

حتی من دیدم که گاهی اوقات صحبت می‎شود که برخی می‎خواهند برای ظهور ایشان گروه استقبال، و حتی مسیر حرکت آماده کنند؛ این ها کار درستی نیست. این کارهای سبک و سوء سبب می‎شود که مردم و مخصوصا جوانان نسبت به امور دینی و حضرت حجت (عج) و دیگر امور، بدبین شده و ایمان شان کم شود؛ به ویژه این قسم کارها اموری است که موجب لوث، وهن و تضعیف عقاید می‎شود.

‏ برخی از شخصیت های روحانی گفته بودند لیست نمایندگان فعلی را امام زمان (عج) امضا کردند. و برخی از چهره های حوزوی هم این دیدگاه ها را ترویج می‎کنند و حمایت می‎کنند.

یعنی آن آقایان معصوم هستند؟ آیا نظر آنها و هر کاری که کردند حجت است برای ما؟ چنین نیست که آنها معصوم باشند و کار و حرف آنها درست باشد. ممکن است آنها هم اشتباه کرده باشند. معنی این حرف آقایان این است که هر کار خلافی اگر از نمایندگان سر بزند به حساب امام زمان (عج) گذاشته شود !

‏ در خصوص مسجد جمکران هم دولت جدید تلاش می‎کند که آن را بسیار ترویج بدهد... این دنباله همان استفاده ابزاری از امور دینی است و کار درستی نیست.

[ عدم استرداد مکان های غصب شده ]

‏ آیا اماکنی که از شما گرفته بودند پس داده اند؟

پس از صحبت های خیرخواهانه این جانب در چند سال پیش که بیش از 5 سال محصور بودم، حسینیه شهدا، که محل سوگواری و تدریس فقه بود را پلمب کرده اند. دفتر اصفهان را هم تصاحب کرده اند. راجع به دفتر مشهد هم جواب درستی نمی دهند که در حقیقت آن را هم صاحب شده اند، به چه مجوزی ؟ خدا می‎داند !

ناوبری کتاب