صفحه ۲۷۱

متأسفانه آنچه می‎خواستیم نشد و همین شورای نگهبان که باید نگهبان آزادی انتخابات باشد عملا آزادی انتخاب را از مردم گرفت و مردم مجبورند به کسانی رأی دهند که در وهله اول مورد نظر آقایان باشند. حال آن که مردم فاقد عقل و شعور نیستند. آنها حاضر نیستند به افراد فاسد و وطن فروش رأی دهند و آنها نیازی به قیم ندارند. شورای نگهبان برخی از کسانی را که علاقه مند، خدمتگذار و متخصص بودند و سالیان سال در پست های حساس کشور خدمت کردند با انگ عدم التزام به اسلام فاقد صلاحیت اعلام کردند.

من به آقایان بارها عرض کرده ام این گناه و خلاف شرع بین است. شما کسانی را که در خط اسلام هستند متهم به بی دینی می‎کنید و این کار شما با موازین اسلام سازگار نیست. حتی پس از انتخاب فردی توسط مردم و رأی آوردن برای اینکه فرد مورد نظر خودشان به مجلس رود رأی ها جابجا می‎شود چنانچه چند سال قبل آرای همین آقای دکتر رجایی با دیگری جابجا شد تا آن فرد به مجلس برود ! من آن روز خیلی غصه خوردم که آنچه امام و ما به مردم قول دادیم این نبود.

سفارش من به شماها این است که ناامید نشوید، ما نیامده ایم تا حکومت کنیم، خدا از ما انجام وظیفه خواسته است ما به قدر توان و قدرتمان انجام وظیفه می‎کنیم و خدا هم می‎داند بیش از این قدرت نداریم. من بارها برای دوستان گفته ام سوره کوچکی مثل "والعصر" را زیاد بخوانید و در مضامین آن دقت کنید و آن را دستورالعمل زندگی قرار دهید. در این سوره خدا افرادی را که عمل صالح انجام می‎دهند و تواصی به صبر و حق می‎کنند از کسانی می‎داند که در عمرشان دچار خسران و زیان نشده اند. و جای دیگر اجر صابران را بدون حساب می‎داند.

[ آیت الله خمینی هم با حبس مخالفین خود موافق نبود]

درباره برخوردهایی که با مخالفان می‎شود خاطره ای از آیت الله خمینی نقل کنم

ناوبری کتاب