صفحه ۲۶۹

«55»

دیدار مدیر مسئول و هیأت تحریریه نشریه توقیف شده "نامه"

1387123
( بسمه تعالی)

جمعه بیست و سوم فروردین 1387 آیت الله العظمی منتظری پذیرای آقایان: دکتر محمد ملکی، مهندس صمیمی، دکتر علیرضا رجایی، شایا شهوق، خانم میثمی و دیگر اعضای تحریریه ماهنامه "نامه" بودند. در این دیدار آقای مهندس صمیمی طی سخنانی ضمن اشاره به فعالیت های آزادی خواهانه آیت الله منتظری طی سالیان قبل و پس از انقلاب و حمایت از حقوق مخالفان - حتی مخالفان فکری خود - به بیان وضعیتی پرداخت که ممکن است درباره برخورد با مخالفان صورت پذیرد. وی در همین باره فشار بر افراد ضعیف چون دانشجویان چپ را، سرآغاز فشار بر دیگران دانست و بویژه از اصلاح طلبان خواست نسبت به این وضعیت آگاه بوده و جهت جلوگیری از سرایت فشارها به حلقه های دیگر در مقابل حق کشی ها، بدون درنظر گرفتن افکار و عقاید مظلوم، سکوت پیشه نکنند. وی از فقیه عالیقدر خواست با توجه به عنایت ایشان در دفاع از حقوق مخالفان در این باره به اصلاح طلبان نیز تذکر دهند.

هم چنین در این دیدار آقای دکتر علیرضا رجایی دغدغه خاطر دلسوزان را نسبت به دو مورد بیشتر دانست: 1 - انقلاب و آرمان های اصیل آن 2 - اسلام و خطراتی که از ناحیه افکار خشن و بنیادگرا متوجه آن شده است. وی آیت الله منتظری را شخصیتی توصیف کرد که تنها باقی مانده از قافله انقلابیون اصیل است که دارای وزنه مؤثری درباره موارد فوق می‎باشد که حتی مخالفینش هم به حسن نیت او اعتقاد دارند، بنابراین از ایشان خواست بیش از پیش با توجه به جوانب امر و لحاظ مصالح، برای ثبت در تاریخ مواضع اصیل اسلام و انقلاب را به آگاهی جامعه برسانند.

ناوبری کتاب