صفحه ۲۶۱

سؤال دهم - در روزهای گذشته پدری دختر 14 ساله اش را به ظن ارتباط نامشروع سنگسار کرد. آیا احکام سنگسار که اخیرا از سوی قضات صادر شده اند در رفتار نامناسب این پدر تأثیر گذار بوده است ؟ نظر شما در رابطه با احکام سنگسار که در ماه های اخیر صادر شده اند با توجه به تأثیر آنها در اذهان عمومی چیست ؟

شرایط سنگسار بسیار سخت و کمیاب، زیرا زنای محصنه که حکمش سنگسار است یا با اقرار متهم ثابت می‎شود و یا با شهادت چهارمرد عادل که صحنه عمل را با چشم دیده باشند. بدیهی است چنین شهادتی که چهار مرد عادل صحنه زنا را ببینند کمتر اتفاق می‎افتد، و اقرار متهم نیز اگر در زندان و در حال غیرعادی و با تهدید و امثال آن باشد حجت نمی باشد. و در قتل و سنگسار، انکار بعد از اقرار نیز - برحسب اخبار وارده - پذیرفته می‎شود. علم قاضی نیز در امور جنسی قطعا حجت و نافذ نیست. از طرف دیگر بر فرض اینکه متهم به زنای محصنه در حال عادی و خارج زندان اقرار کند هر چند باید مورد حد قرار گیرد، ولی باید بتواند فرار کند و نباید طوری قرار دهند که نتواند فرار کند و مطابق بعضی روایات اگر پس از اصابت حتی یک سنگ ریزه به او فرار کرد نباید مورد تعقیب قرار گیرد.

و در مورد سؤال که دختر چهارده ساله سنگسار شده است علاوه بر اشکالات ذکر شده، چنانچه او بدون شوهر بوده - که ظاهرا چنین بوده است - حکم او قطعا سنگسار نبوده است، زیرا سنگسار مربوط به زنای مرد و زنی است که دارای همسر باشند آن هم با شرایط دیگری که در فقه مطرح شده است؛ وانگهی حکم سنگسار و اجراء آن وظیفه حاکم شرع است و پدر دختر حق ندارد چنین کاری را انجام دهد.

ان شاءالله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة الله.

قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب