صفحه ۲۵۹

سؤال پنجم - آیا انتخابات در شرایط کنونی و با توجه به رد صلاحیت ها می‎تواند راه گشای مشکلات کنونی کشور باشد، مجلس آینده برای پاسخگویی به احتیاجات جامعه کدام وظایف را باید در دستور کار قرار دهد؟

[ مجلس برآمده از نظارت استصوابی نماینده مردم نیست ]

با رد صلاحیت های زیاد از نیروهای مفید و عدم امکان رقابت واقعی در انتخابات قهرا یک انتخاب صوری و یک مجلس یک دست پیش بینی می‎شود و چنین مجلسی نمی تواند نمایندگی اکثریت مردم را داشته باشد و در نتیجه تابع و پیرو و مجری نظریات یک اقلیت خواهد شد، و در نهایت نمی تواند وظائف مهم و اصلی خود را انجام دهد.

سؤال ششم - در این روزها بسیاری صحبت از خیانت به آرمان های انقلاب می‎کنند، آیا واقعا خیانتی صورت گرفته است و انقلاب از مسیر اصلی اش خارج شده است ؟

در هرحال ما به بسیاری از آرمانهای اصلی انقلاب و از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی نرسیدیم، ولی من کسی یا کسانی را متهم به خیانت نمی کنم، اما نمی توان از تندرویها و انحصارطلبی ها و قدرت خواهی ها و تمامیت طلبی های عده ای در یک جناح خاص چشم پوشی نمود.

[ لزوم دوری نظامیان از سیاست ]

سؤال هفتم - حضور نظامیان در صحنه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر روز به روز پررنگ تر می‎شود. منتقدین این حضور مورد حمله شدید طرفداران دولت قرار گرفته اند و حتی آقای حسن خمینی هم از این تعرضات مصون نبوده است. آیا خطر این می‎رود که در آینده نظامیان، جانشین روحانیت در صدر حکومت شوند؟

در مورد دخالت نظامیان در مسائل سیاسی - همانگونه که رهبر فقید انقلاب

ناوبری کتاب