صفحه ۲۵۸

سؤال سوم - موقعیت در درون کشور نیز مناسب به نظر نمی آید، علاوه بر مشکلات اقتصادی، فشار بر اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان، دانشجویان و روزنامه نگاران و هم چنین اقلیت های قومی نیز افزایش یافته است. در چنین شرایط مردم قرار است به پای صندوق رأی رفته و نمایندگانشان را انتخاب کنند، هر چند که بسیاری از کاندیداها نیز رد صلاحیت شده اند و عملا نمی توان از رقابت انتخاباتی صحبت کرد، به نظر شما در صورت ادامه سیاست های داخلی و خارجی کنونی، چه سرنوشتی در انتظار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟

[ رد صلاحیت نامزدها فاصله مردم و حاکمیت را زیاد می‎کند]

تندرویها و سخت گیرهائی که نسبت به قشر دانشجو و روزنامه نگاران و بعضی اقشار دیگر می‎شود، و نیز رد صلاحیت های افراد زیادی از نیروهای مفید و با تجربه که متأسفانه انجام شد عاقبتی جز زیاد شدن فاصله بین مردم و حاکمیت و در نتیجه کم شدن مقبولیت آن نخواهد داشت در شرایطی که کشور در معرض تهدید خارجی است من نمی دانم چرا مسئولین به عاقبت کارهای خود فکر نمی کنند و هر روز علاوه بر مشکلات اقتصادی و گرانی و تورم رو به رشد، نارضایتی جدیدی برای مردم بوجود می‎آورند.

سؤال چهارم - حمایت های مالی دولت کنونی از سازمان ها و کشورهای خارجی در خاورمیانه تا آمریکای لاتین با اعتراض مردم مواجه است. آیا به نظر شما در کشوری که در پیامد عدم دسترسی به سوخت در زمستان امسال برخی حتی جان خود را از دست دادند کمک به کشورهای خارجی جایز است ؟

[ کمک به کشورها مشروط به در تنگنا نبودن مردم ]

بدیهی است کمک به کشورهای دیگر نباید به قیمت نارضایتی ملت خودمان و در تنگنا قرار گرفتن آنان تمام شود. البته بخشی از این سختی هائی که به خصوص در زمستان برای مردم چند استان کشور پیش آمد معلول عدم پیش بینی های لازم توسط مسئولین مربوطه بود.

ناوبری کتاب