صفحه ۲۵۷

[ حق همگانی هسته ای و رفتار مسئولین ]

در اینکه داشتن انرژی اتمی در انحصار هیچ دولتی نباید باشد و همه دولتها و ملتها حق دارند دارای چنین انرژی و فنون علمی آن باشند شکی نیست، ولی اشکال کار در این است که دولت ما با طرح بعضی شعارهای تحریک آمیز و حساب نشده بسیاری از دولتها را نسبت به دولت ایران حساس و بدبین نموده است و آنان را در جهت ایجاد وحدت علیه ما و منافع ملی ما تحریک کرده تا آنجا که روز به روز فشارها را تشدید می‎کنند و آثار آن نیز بر مردم مظلوم ما خواهد بود، که بسیار جای نگرانی است و امیدوارم مسئولین مربوطه در شرایط سختی که برای ملت ما پیش آمده است به دور از احساسات تند و با عقلانیت بیشتر بتوانند از این بحران خارج شوند و بیش از این کشور را منزوی نکنند و مردم را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار ندهند.

[ حمایت از ملت ها غیر از دخالت است ]

سؤال دوم - در مجامع بین المللی گفته می‎شود که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تنها علت تشدید فشارهای بین المللی نیست و جامعه جهانی هم چنین نگران سیاست های ایران در کشورهای منطقه به ویژه لبنان، افغانستان و عراق است. نظر جنابعالی در رابطه با سیاست های دولت کنونی در کشورهای منطقه چیست و آیا این سیاست ها را در جهت منافع جمهوری اسلامی می‎دانید؟

حمایت های مادی و معنوی از کشورهای یاد شده به خصوص با توجه به نیاز شدید آنان و تقاضای کمک از کشورما و نیز با توجه به فرهنگ و دین مشترک بین آنان و کشور ما کاری است انسانی و اخلاقی، ولی حمایت از آنان نباید به صورت دخالت در آن کشورها باشد؛ همانگونه که کشورهای قدرتمند نیز نباید به بهانه کمک به کشورهای در حال رشد و نیازمند، در سرنوشت مردم آن کشورها دخالت نمایند.

ناوبری کتاب