صفحه ۲۵۶

«52»

پاسخ به پرسش های آقای احمد رأفت مدیر خبرگزاری "آکی" ایتالیا

1386124

پس از عرض سلام و پوزش از مزاحمت

سؤالهایی که برای جنابعالی ارسال می‎شود از طرف آژانس خبری کرونوس بین المللی یا آکی که از ماه نوامبر گذشته مدیریت آن را به من واگذار کرده اند، است.

آکی در ایتالیا بعد از آژانس خبری دولتی در رده دوم قرار دارد و به سه زبان ایتالیایی، انگلیسی و عربی در سطح اروپا، آسیا و خاورمیانه خبر پخش می‎کند.

در این ایام که متأسفانه نام ایران به عنوان نمونه ای منفی در سطح جهان بر سر زبان هاست، نظرات آیت الله العظمی منتظری می‎تواند بسیاری از مسائل را از دید دیگری مطرح سازد.

با تشکر مجدد از شما
احمد رأفت

سؤال اول - فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران روز به روز افزایش می‎یابند و شورای امنیت سازمان ملل متحد سرگرم مذاکره تصویب تحریم های جدیدی است. آیا در این چنین شرایطی پافشاری بر ادامه غنی سازی اورانیوم در جهت منافع کشور است ؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای احمد رافت دام توفیقه

پس از سلام و تحیت

پاسخ سؤالات شما معمولا در مصاحبه های اینجانب داده شده، ولی با توجه به عنایت شما اجمالا به آنها اشاره می‎کنم:

ناوبری کتاب