صفحه ۲۵۴

دانشجویان، سفارت آن کشور را در ایران اشغال کردند، و آمریکا هم رابطه خود با ایران را قطع کرد، و مرحوم آیت الله خمینی هم آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از ارتباط با آنها به طور کلی نهی کردند.

[ رابطه با آمریکا باید بر اساس کارشناسی و منافع ملی برقرار شود]

ولی واضح است که چنین حکمی موقتی است و امکان دارد بر اساس شرایط عوض شود. باید کارشناسی شود که آیا رابطه با آمریکا به نفع کشور هست یا نیست؛ در این جا افراد متخصص سیاست خارجی بدون حب و بغض و جناح بندی و تندروی باید منافع و مضار آن را بررسی نمایند. و مسئولین به این نکته نیز توجه داشته باشند که اگر بناست سوء سابقه موجب ترک روابط باشد، انگلیس و روسیه در گذشته بیش از آمریکا به ایران ضربه زده اند. البته تا برقراری ارتباط می‎توان مذاکره کرد و پای میز مذاکره از حقوق ملت و کشور دفاع کرد. از برخی قرائن و شواهد به دست می‎آید که در آمریکا صهیونیست ها مخالف این ارتباط هستند؛ چنانچه در کشور ما هم برخی منافع خود را در تنش و عدم رابطه جستجو می‎کنند.

ان شاءالله موفق باشید.

13861117
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب