صفحه ۲۵۳

اما شعار دیگر یعنی آزادی که مورد تأکید اسلام و تصریح شده در قانون اساسی است مظلوم واقع شده است. وجود زندانیان سیاسی به بهانه های واهی و مطبوعات توقیف شده فراوان که خیرخواهانه نظرات انتقادی خود را بیان می‎کردند شاهد این مدعاست.

نمونه بارز و بسیار تأسف آور آن رد صلاحیت های گسترده این دوره از انتخابات است که بدون در نظر گرفتن قانون و مصالح ملی و صرفا با اغراض سیاسی صورت گرفته است. مخصوصا متهم نمودن رجال سیاسی متدین به التزام عملی نداشتن به اسلام گناهی است نابخشودنی که عواقب آن گریبان همه را خواهد گرفت. (واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه).

امیدوارم مسئولین امر تجدیدنظر کلی در رفتار خود نمایند و با کنارگذاشتن خودخواهی ها، مصالح مردم و اسلام شریف را رعایت نمایندو روش های ناپسند خود را اصلاح کنند.

اینجانب به عنوان فردی از افراد این ملت که عمری سردی و گرمی روزگار را چشیده است؛ به مسئولان امر متذکر می‎شوم ادامه وضعیت فعلی باعث تضعیف کشور در ابعاد داخلی و خارجی است و از فاصله گرفتن حاکمیت و ملت جز بدخواهان کسی سود نمی برد و این مردم رنج کشیده اند که باید تاوان آن را پس دهند؛ مردمی که برای پیاده کردن احکام حیات بخش اسلام و برای اجرای عدالت سیاسی و اقتصادی به میدان آمدند.

[ دلایل قطع رابطه با آمریکا]

جواب 3 - در رابطه با آمریکا چنانچه قبلا هم بیان کرده ام: نظر به اینکه آمریکا محرک کودتای 28 مرداد سرهنگ زاهدی علیه دکتر مصدق و برگشت شاه بود و پس از کودتا آمریکا تقریبا تمام شؤون سیاسی و اقتصادی کشور ما را در دست داشت، و پس از انقلاب اموال ایران را بلوکه کرد و... دلیل عصبانیت مردم از آمریکا شد و

ناوبری کتاب