صفحه ۲۴۹

که انجام شده و بسیار باعث تأسف است، مخصوصا اینکه می‎گویند: التزام عملی فرد به اسلام ثابت نشده، که من نفهمیدم این عدم التزام عملی به اسلام را از کجا می‎فهمند. همه ما اعتقاد به خدا و پیغمبر(ص) و ائمه (ع) داریم، نماز می‎خوانیم و روزه می‎گیریم و به احکام اسلام پایبندیم؛ حال با چه معیاری تشخیص می‎دهند که عده ای التزام عملی به اسلام دارند و عده ای ندارند ! مخصوصا اینکه امسال را سال اتحاد ملی نامیده اند که با این رد صلاحیت های گسترده جور درنمی آید. اگر واقعا سال اتحاد ملی است باید به نحوی عمل کنید که همه ملت با هم باشند، نه اینکه عده زیادی را که اکثرا از نخبگان جامعه می‎باشند رد صلاحیت کرده و بگویید التزام عملی آنها به اسلام احراز نشده است. من بسیاری از شما آقایان را می‎شناسم که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته اید و پس از پیروزی نیز زحمت زیادی کشیده و دلسوز مملکت هستید. حال وقتی امثال شما را رد صلاحیت می‎کنند این با شعارهایی که می‎دهند اصلا سازگار نیست.

[ عده ای خیال می‎کنند عقل کل هستند]

اصل 99 قانون اساسی برای این تصویب شد که حکومتها نتوانند وکلای مجلس را به مردم تحمیل کنند و با نظارت بر حسن اجرای انتخابات مردم بتوانند نماینده واقعی خود را انتخاب نمایند، نه اینکه عده ای در مرکز خیال کنند عقلشان از مردم بیشتر است و باید مردم مطابق میل آنها عمل کنند؛ این می‎شود انتصابات نه انتخابات.

[ مجلس گره گشا باید نماینده افکار مختلف باشد]

مردم بایستی بتوانند آزادانه نمایندگانی با افکار متفاوت و از همه اقشار انتخاب نموده تا بر اثر تضارب و برخورد افکار، در مجلس قوانینی مناسب و جامع تصویب شود.

الان مسائل اقتصادی مهمترین مسأله کشور است که نخبگان و متخصصان جامعه

ناوبری کتاب