صفحه ۲۴۶

[ برخی اشکالات قانون اساسی ]

‏ چه تغییراتی در قانون اساسی باعث تغییر اوضاع به نفع مردم خواهد شد؟ قانون اساسی ما هر چند دارای اشکالات و تناقضاتی است. از جمله اینکه نیروها و امکانات و رسانه های مؤثر در اختیار رهبری است که پاسخگو نیست و قوه مجریه که باید پاسخگو باشد ابزار لازم در اختیار ندارد؛ ولی با این حال مشکل فعلی و مقطعی ما قانون نیست؛ اگر حتی به همین قانون اساسی به خصوص بخش های مربوط به حقوق ملت عمل شود و حقوق ملت ضایع نشود وضعیت بهتری خواهیم داشت.

[ وعده های انقلاب (خصوصا آزادی بیان و آزادی سیاسی) عملی نشد]

‏ فکر می‎کنید نسبت به کدامیک از آرمانهای انقلاب خیانت شده است ؟

من تعبیر به خیانت نمی کنم ولی شعارهای اصیل انقلاب عملی نشده است. آیت الله خمینی شعارهایی دادند - ما هم مطرح کردیم - و مردم در پی آن شعارها در صحنه مبارزه آمدند و هزینه های سنگینی پرداخت کردند ولی وعده ها عملی نشد. علاوه بر شعارهای اقتصادی و فرهنگی ما به دنبال آزادی سیاسی هم بودیم از داشتن زندانی سیاسی انتقاد می‎کردیم. قرار بود در انقلاب هر کس آزاد باشد حرفش را بزند و آزادی بیان باشد ولی گرفتار زندانی سیاسی و محدود کردن آزادی بیان شدیم. افراد دلسوز انقلاب و کشور به بهانه های واهی زندانی شدند. در سالی که سخن از اتحاد و انسجام به میان آمده روز به روز نیروهای کارآمد، دلسوز و انقلابی با انحصارطلبی ها مواجه شده و از صحنه حذف می‎شوند. در حالی که قاعده اش این است که مردم در قالب احزاب سیاسی شکل گرفته با آزادی کامل و با برنامه وارد میدان شوند نه اینکه از فعالیت آنها به بهانه هایی جلوگیری شود. یکی از آقایان گفته بود: "حزب ما مساجد ماست" یعنی ما با امام جماعت هماهنگ می‎شویم و از او می‎خواهیم که او بگوید مردم به چه کسی رأی بدهند !

ناوبری کتاب