صفحه ۲۴۵

اتحاد ملی نام گذاشته اند و کشور ما را آزادترین کشور دنیا می‎دانند ولی به گونه ای عمل کرده اند که قشر وسیعی رد صلاحیت شده اند تا جایی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس هم از نظر آقایان صلاحیت ندارند. معلوم می‎شود آنها در نطق ها و سخنان خود مطابق میل آقایان حرف نزده اند. انتخابات آزاد یعنی مردم انتخاب کننده باشند نه شورای نگهبان و قشر خاص وگرنه این دیگر اسمش "انتصابات" است نه "انتخابات" !

[ صاحبان نفت و معادنی که فقیرند]

با این اوصاف چه انتظاری هست که مردم اوضاعشان عوض شود و کشوری که از نظر منابع زیرزمینی مثل گاز، نفت و معادن کشور فقیری نیست ! مشکلات اقتصادی اش تغییر کند. مردم فقط شعارها را شنیدند بدون اینکه جهت رفع مشکلات آنها اقدام عملی شود و روز به روز تورم و گرانی سرسام آور مردم را با مشکل روبرو کرده است.

[ مردم با بی تفاوت نبودن سرنوشت خود را به دست گیرند]

‏ ساختار قدرت در ایران به حدی "قوی" و "سخت" است که از این بابت مشکلات حادتر شده است؛ از زمانی هم که آقای احمدی نژاد آمد معضلات افزوده شده است به نظر شما چگونه می‎توان اوضاع را عوض کرد؟

علت مشکلات، عمل نکردن به وعده های اجتماعی - اقتصادی است. در این جا تصمیم گیرنده اصلی برای مناسب شدن اوضاع، مردم هستند که بخواهند گشایشی ایجاد شود یا نشود؛ یعنی اگر مردم بی تفاوت نباشند و در مقابل اعمال حاکمیت - البته به طور مسالمت آمیز - عکس العمل نشان دهند و نظر خود را شفاف بیان نمایند حتما در تصمیم گیریهای مسئولین تأثیر خواهد داشت. چنانچه در قرآن کریم می‎خوانیم:

(ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم).

ناوبری کتاب