صفحه ۲۴۴

«48»

مصاحبه خبرنگار هفته نامه ایتالیایی "اسپرسو"

1386114

‏ با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، من چهار سال پیش در ایام انتخابات سفری به ایران و قم داشتم.

در حال حاضر هم بحث های انتخاباتی داغ است. و انتخابات با این شرایط "بلایی" برای مردم ما شده است.

[ از وعده استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی فقط اسمش باقی مانده است ]

‏ با توجه به اینکه مشکلات زیادی از جهت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مردم حاصل شده با انتخابات چه چیزی باید عوض شود؟

شعارهای اولیه و اصیل انقلاب "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بود. از برخی از این شعارها فقط اسمش باقی مانده است و از عمل به آن خبری نیست؛ از جمله آزادی و آزادی انتخابات.

[ مفهوم انتخابات آزاد]

هنگامی می‎توان از آزادی آن هم در انتخابات سخن گفت که شرایط به گونه ای عادلانه و مناسب باشد که تمام اقشار و به ویژه نخبگان و افراد متخصص بتوانند وارد عرصه شوند نه اینکه افراد خاص با گرایش خاص فقط بتوانند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و بسیار کسانی که لیاقت دارند جرأت حضور نداشته باشند چون هراس دارند به آنها اتهام های واهی زده شود. ملاحظه می‎کنید که آقایان امسال را سال

ناوبری کتاب