صفحه ۲۴۲

افراد نخبه و خبره جامعه - که تشخیص داده شد شورای نگهبان که هم از مجتهدین می‎باشند و هم منصوب امام - بر این مهم نظارت داشته باشند.

من یادم هست مثلا در شهر نجف آباد به مردم تحمیل شد که آقای محمود محمود باید نماینده شود. برای عدم تکرار این دخالت ها از سوی استاندار، فرماندار یا بخشدار اصل 99 تأسیس شد تا آزادی انتخاب مردم تضمین شود. متأسفانه آقایان به گونه ای عمل می‎کنند که خود را صاحب اختیار مردم می‎دانند و به خود حق می‎دهند که بگویند در فلان شهر فلانی نباشد و فلانی باشد !! درست است که اگر خواسته شود کسی به عنوان فرماندار یا استاندار منصوب شود باید حتما تحقیق نمایند که فرد صالحی باشد اما در امر انتخابات شورای نگهبان چنین حقی ندارد. و اصلا در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست تا بیاید و به اصل برائت تمسک نماید یا تمسک ننماید. اینکه در صلاحیت ها اصل بر برائت هست یا نیست جایی است که بحث صلاحیت ها کار و وظیفه شما باشد. حال آن که از اول و در قانون اساسی چنین وظیفه و کاری به شما محول نشده است. گزارشاتی می‎رسد که از همین الان آقایان گفته اند فلانی و فلانی را نمی گذاریم پایشان به مجلس برسد. بحث صلاحیت ها هم طبق قانون مشخص شده و وزارت کشور باید به آن رسیدگی کند آن هم بدون اغراض و مطامع سیاسی.

عمل شورای نگهبان و نظارت استصوابی یعنی چند میلیون شهروند در فلان شهر یا استان عقل جمعی شان نمی رسد ولی 6 نفر عقل منفصل مردم هستند و آنها نسبت به کاندیداها و توان آنان از مردم مطلع ترند !! عمل آقایان یعنی تشخیص جامعه هیچ و رأی و نظر چند نفر همه چیز ! به ویژه اینکه آقایان از روی جهات سیاسی برخی اعمال نظرات را دارند. شماها تلاش کنید آقایان هم در شورای نگهبان تجدیدنظر کنند و زمینه انتخابات آزاد را برای حضور مردم فراهم کنند. در آغاز انقلاب شعار مردم این بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.

نکته سوم اینکه:

ناوبری کتاب