صفحه ۲۴۱

[ ترک انتقاد بستر تسلط اشرار]

چنانچه از تعلیل حضرت امیر(ع) در وصیت پایان عمرشان به دست می‎آید آنجا که می‎فرماید: "لا تترکوا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم"، یعنی اگر شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردید طبعا بدها و اشرار بر شما مسلط می‎شوند. آن وقت هر چه دعا کنید دعایتان مستجاب نمی شود. چون از راهش وارد نشدید، بی تفاوت نسبت به سرنوشت جامعه بودید و آن وقت نتیجه طبیعی آن تسلط اشرار بر جامعه خواهد بود. نتیجه اینکه این واجب شرعی عام است و مخصوص قشر خاص نیست و شما زنان گرامی هم وظیفه دارید اگر من آخوند پایم را کج گذاشتم به من انتقاد کنید و تذکر دهید و اگر این وظیفه را انجام ندادید گناه کرده اید. و به ویژه درباره حاکمیت و مسئولان همگی وظیفه داریم که بی تفاوت نباشیم و در برابر اشکالات سکوت روا نیست.

نکته دوم اینکه:

[ شورای نگهبان نباید قیم مردم شود]

درباره انتخابات به صراحت می‎گویم متأسفانه انتخابات وضعیت خیلی بدی پیدا کرده است و گناه آن گردن آقایان شورای نگهبان است. چون شورای نگهبان خود را بر خلاف قانون قیم جامعه می‎دانند. اخیرا هم یکی از آقایان گفته اند: اصل بر برائت نیست. در مقام نقد این اظهارنظر استناد کردن به اصل 37 قانون اساسی که مربوط به قضاوت است درست نیست. اما من به عنوان کسی که رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم، مرحوم شهید بهشتی هم نایب رئیس بودند، وظیفه دارم به آقایان تذکر بدهم که فلسفه وجودی تصویب اصل 99 این نیست که آقایان آن را به استصوابی تفسیر کرده اند. در مجلس خبرگان قانون اساسی بحث شد که برای اینکه گذشته تکرار نشود و از دخالت حکومت در امر انتخابات جلوگیری شود، بنا شد گروهی از

ناوبری کتاب