صفحه ۲۳۹

رشته ها زنان محروم شدند و تنها 40 درصد حق به آنها داده شد. به نظر ما این ظلم و بی عدالتی نسبت به آنهاست. در حوزه مدیریتی و سیاسی همچنان تفکر مردسالاری حاکم است و به آنها اجازه ورود به عرصه هایی این چنینی داده نمی شود. با اینکه زنان و دختران در مبارزات زمان انقلاب نقش مهمی داشتند. پس از انقلاب با شکل گیری مجلس خبرگان با تلاش زیاد تنها یک خانم توانست به این مجلس راه یابد. و در مجالس بعدی تا به حال از وجود آنها استفاده نشده است.

در مجلس شورای اسلامی هم در دوره اول 4 خانم و سپس 7 و در حال حاضر 13 خانم در مجلس حضور دارند. این در حالی است که در مجلس زمان طاغوت - آخرین مجلس - 20 زن حضور داشتند. در مجلس فعلی درصد حضور زنان 4/4 درصد است حال آن که میزان حضور زنان در مجالس دنیا اعم از آمریکا، اروپا، آفریقا و حتی کشورهای همسایه 15 درصد است. حال آن که زنان ما همراه با سلامت اخلاقی و تلاش در مشارکت امر خانواده و تربیت فرزند دوشادوش همسران خود؛ از توانمندی های بسیاری برخوردارند و پس از انقلاب توانستند با طرح مدلی جدید وارد عرصه ها شوند. ولی متأسفانه در انتخابات مختلف رد صلاحیت از این قشر مهم جامعه بسیار است به گونه ای که حیثیت و آبروی آنها با رد صلاحیت مورد خدشه واقع شده است. اگر انتخابات آینده هم این گونه باشد حتما بر مشروعیت و مقبولیت تأثیر خواهد گذاشت و ما از این جهت بیش از همه نگران اصل نظام هستیم تا حقوق زنان. ما در تلاش هستیم که با رایزنی با احزاب و گروههای ذی نفوذ به این مهم توجه شده و زمینه برای مشارکت حداکثری زنان فراهم شود. متأسفانه در مجلس فعلی طرح هایی به تصویب رسیده است که ناشی از حضور کم رنگ خانم هاست که با عدم شناخت و دفاع از سوی زنان صورت گرفته است. امیدوارم با رفع برخی ابهامات و با تلاش و نفوذ امثال حضرتعالی مسائل حل شود و خانم ها بتوانند با حضور بیشتر در لیست کاندیداها زمینه حضور بیشتر را فراهم کنند.

پس از پایان سخنان خانم شجاعی یکی دیگر از بانوان حاضر خواستار آن شد که با توجه به اینکه حکومت ما بر اساس فقه شکل گرفته است و قوانین از مباحث فقهی بیرون کشیده می‎شود؛ جنابعالی و دفتر شما بر روی قوانین موضوعه در حوزه زنان تحقیق کرده و شاهد پیشرفت درباره قوانین مثل ارث و دیه پیرامون زنان باشیم که بتواند در مجالس آینده مورد توجه و مثمرثمر باشد و براساس فتاوای جنابعالی قوانین در رابطه با حقوق زنان شکل گیرد.

ناوبری کتاب