صفحه ۲۳۷

نماید؛ و این وظیفه هیچ گاه ساقط نمی شود. حال اگرموانعی بر سر راه عمل به این وظیفه وجود داشته باشد تکلیف اصلی ساقط نمی شود، بلکه باید به نحو معقول و منطقی و با مراعات شرایط امر به معروف و نهی از منکر زمینه رفع موانع موجود را به وجود آورد تا هرکسی بتواند آزادانه و آگاهانه با شرکت در انتخابات، سرنوشت خود را معین نماید. و متصدیان انتخابات نیز توجه داشته باشند اگر با تنگ نظری و انحصارطلبی همچون بیشتر انتخابات گذشته عمل نمایند، بیشترین ضربه را به مشروعیت نظام وارد می‎سازند و پشتوانه مردمی آن را ضعیف و طبعا فاصله نظام را با مردم بیشتر می‎کنند.

ان شاءالله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة الله.

1386823
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب