صفحه ۲۳۶

[ نباید با شعارهای تحریک آمیز زمینه جنگ را درست کرد]

8 - برخی از کارشناسان معتقدند که هم اکنون افکار عمومی جهان برای جنگ با ایران آماده شده است و از چنین جنگی حمایت می‎کند. شما چه توصیه ای به مسئولان کشورمان دارید؟ اینجانب در چندین مصاحبه متذکر شده ام که نباید مسئولین مربوطه با طرح شعارهای تحریک آمیز سوژه به دست دشمنان بدهند و زمینه جنگ جدیدی را علیه ملت و کشورمان به وجود آورند. این گونه شعارها اثری جز ایجاد بحران و حساس نمودن کشورهای مختلف و فاصله گرفتن آنها از ما و تشدید تحریم های اقتصادی برای کشور ما ندارد، و این همان چیزی است که اسرائیل درصدد آن می‎باشد.

9 - در شرایطی که سخنرانی های آتشین و مواضع تند برخی مدیران دولت سبب شده است که کشور در معرض تهاجم نظامی و فشار اقتصادی قرار گیرد، به نظر شما نخبگان، روشنفکران و دانشگاهیان چه اقدامی برای جلوگیری از وقوع رخدادهای تلخ می‎توانند انجام دهند؟

نخبگان، روشنفکران و تمام اقشار وظیفه دارند خطر این سخنرانی های آتشین و مواضع تند بعضی مدیران را به شکل منطقی و مستدل به اطلاع آنان برسانند، تا بلکه ان شاءالله از وقوع رخدادهای تلخ برای کشور و ملت جلوگیری شود.

[ انتخابات آزاد]

10 - حاکمیت شرکت در انتخابات تحت هر شرایطی را یک تکلیف شرعی می‎خواند. شما چه نظری در این باره دارید؟ آیا اگر انتخاباتی آزاد نبود و مردم احساس کردند که در بررسی صلاحیت یکجانبه و خلاف عمل شده است، آیا باز هم مردم موظف به شرکت در انتخابات هستند و یا تکلیف دیگری دارند؟

دخالت در سرنوشت خود یک وظیفه شرعی و عقلی است به نحوی که هرکسی به نحو آزاد و آگاهانه بتواند در سرنوشت خود و امور مربوط به کشور خود دخالت

ناوبری کتاب