صفحه ۲۳۵

اصلاح طلبی است نیز باید در درجه اول فکر و عمل او مطابق با اسلام و اهداف انقلاب باشد، وگرنه نمی تواند منشاء تحول و اصلاح امور قرار گیرد.

[ نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی است ]

6 - در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم. آیا رویه فعلی در بررسی صلاحیت ها را مطابق اهداف نویسندگان قانون اساسی و یا حتی موافق شرع می‎دانید یا خیر؟

امیدوارم در بررسی صلاحیت ها اغراض سیاسی و گروهی دخالت نداشته باشد تا مردم اعتماد بیشتری پیدا نمایند و بتوانند نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. چون در رژیم سابق مقامات بالا در انتخاب نمایندگان مجلس دخالت می‎کردند و کسانی را تحمیل می‎کردند در مجلس خبرگان قانون اساسی برای جلوگیری از این امر نظارت شورای نگهبان تصویب شد، ولی متأسفانه آقایان نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر کردند و خود شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداها دخالت می‎کند و در حقیقت انتخابات دو مرحله ای شده است و این امر برخلاف نظر خبرگان قانون اساسی و نقض غرض آنان می‎باشد.

[ دروغگویی مسئولان به مردم در هیچ شرایطی جایز نیست ]

7 - در طول سالهای اخیر رسم شده است که برخی از سران جناح حاکم با بهانه تأمین مصلحت، دروغهای زیادی به مردم می‎گویند که در رسانه ملی نیز انتشار پیدا می‎کند. آیا دروغگویی به ملت تحت عنوان مصلحت جایز است ؟

دروغ گفتن به مردم آن هم در اموری که به مردم و مصالح آنان مرتبط است در هیچ شرایطی جایز نیست. و متأسفانه چنین احساسی در بسیاری از مردم ما نسبت به حداقل بخشی از حاکمیت به وجود آمده است که تداوم آن برای نظام خطرناک می‎باشد و موجب زیاد شدن فاصله مردم با نظام و بی اعتقادی کامل آنان خواهد شد.

ناوبری کتاب