صفحه ۲۳۴

ولی نشریات از درج آنها ممنوع شده اند؛ و چنانچه یک نشریه ای برخلاف منع و نهی آقایان کلمه ای از من را منتشر نماید مورد تعقیب و مؤاخذه قرار می‎گیرد.

4 - زمانی که شما در حصر قرار گرفتید، دولت آقای خاتمی با شعار اصلاحات روی کار آمده بود اما امروز مجموعه حاکمیت به صورت یکپارچه در اختیار محافظه کاران قرار گرفته است. آیا به نظر شما دوران اصلاحات، نتایج ملموسی در زمینه آزادی بیان و تحقق اهداف خود داشته است ؟

[ در دوره اصلاحات کوتاهی شد]

متأسفانه از فرصتی که شما به آن اشاره کردید خوب استفاده نشد در صورتی که امکان داشت استفاده های بیشتری از آن بشود. و در هرحال معنای اصلاحات واقعی و به دور از شعار آن است که اهداف و ارزشهای منظور دراصل انقلاب که احیانا بخاطر مرور زمان یا عوامل دیگر رو به فراموشی و غفلت یا تحریف قرار گرفته است مجددا احیا گردد و مورد عمل حاکمیت قرار گیرد. طبیعی است وقتی یک نظام در کوران حوادث و فراز و نشیب هائی قرار می‎گیرد چه بسا در اثر عوامل مختلفی دچار انحرافاتی بشود که نیاز به اصلاحات جدی خواهد داشت. در چنین شرایطی وظیفه اقشار و افراد صاحب نظر و خیرخواه که مقبولیت مردمی نیز دارند این است که از تذکرات و انتقادات منطقی وسازنده و نیز از ارائه طرحهای مفید و در جهت اصلاح ساختار نظام کوتاهی نکنند. تذکرات و انتقادات اینجانب نیز چه در گذشته و چه در حال بر همین اساس بوده است.

[ موانع اصلاح طلبی در ایران ]

5 - به نظر شما موانع اصلاح طلبی در ایران چیست ؟

آنچه می‎تواند مانع اصلاح یک نظام مشروع و مردمی شود منافع مادی یا سیاسی قشری است که اصلاحات را مانع و سد راه خود می‎بیند. البته کسی که مدعی

ناوبری کتاب