صفحه ۲۳۲

کرد که هزینه کمتری داشته باشد و نیروها حفظ شوند. امر به معروف و نهی از منکر واجب است و از مصادیق کامل تر آن درباره حاکمان است که اگر این واجب اجتماعی سیاسی ترک شود بر اساس وصیت امام علی (ع) به امام حسن و امام حسین (ع)، "بدها" و "اشرار" بر مردم مسلط می‎شوند.

[ توصیه به صبر و استقامت و تحصیل علم برای دانشجویان ]

در پایان آیت الله العظمی منتظری ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های دانشجویان و فعالان سیاسی با قرائت سوره (والعصر) آنها را به صبر و استقامت سفارش کرده، و تحصیل علم را همراه با این گونه فعالیتها توصیه کردند، و از دانشجویان خواستند برای آینده کشور و اداره آن از علم اندوزی بازنمانند وگرنه بی دردها، فرصت طلب ها و خشک مغزها آینده کشور را قبضه خواهند کرد.

1386811
دفتر حضرت آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب