صفحه ۲۳۱

که به ما می‎رسد واقعا ناراحت کننده است. در خبرها می‎خواندم که پدری به واسطه فقر، دختر نوجوانش را به دویست هزار تومان فروخته است؛ تازه خریداران چهل هزار تومان بیشتر به او نداده اند !

[ تهدیدهای خارجی و اغوای مردم ]

تهدیدها و فشارهای خارجی به کشور از دیگر محورهای سخنان ایشان بود که فرمودند:

من بی اطلاع و بی خبر از اخبار روز نیستم. توجه به برخی گزارشات باید جدی باشد. آقایان بیش از حد اوضاع را طبیعی جلوه می‎دهند و فکر می‎کنند اگر جنگی دربگیرد آب از آب تکان نمی خورد؛ ولی باید بدانید این مردم دیگر مردم گذشته نیستند که داوطلبانه روی مین می‎رفتند. اگر در فکر گذشته اید اشتباه می‎کنید. درست است که روزی می‎گفتند: "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" اما اگر بی تدبیری کرد و حتی به نقاطی خاص نیز حمله کرد خسارت آن را مردم متحمل می‎شوند؛ مردمی که دیگر مردم گذشته نیستند.

[ زمینه جنگ را از بین ببرید]

بنابراین نباید بگذاریم حتی زمینه جنگ و حمله هم فراهم شود. باید با مذاکره مستقیم مشکلات را حل کرد. من یادم هست که آمریکایی ها در عین جنگ در ویتنام، در پاریس با ویت کنگ ها در حال مذاکره بودند. از نظر داخلی هم مردم را "آدم" حساب کنید، آنها را "محرم" بدانید. حال که بحران خارجی هست نخواهید با ایجاد بحران داخلی، کشور را مطابق میل خود اداره کنید.

[ منتقدان سکوت نکنند]

افرادی هم که انتقاد به وضع موجود دارند سکوت نکنند، اما به گونه ای باید انتقاد

ناوبری کتاب