صفحه ۲۳۰

[ تشدید فشارها بی رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دهم نیست ]

ایشان ضمن اشاره به نزدیکی فصل انتخابات آینده، این گونه فشارها را بی ارتباط با برگزاری انتخابات ندانسته فرمودند:

فشارها روز به روز افزایش می‎یابد تا شرایطی فراهم شود و همراه با نظارت استصوابی یک انتخابات ظاهری که نتیجه آن از قبل مشخص شده برگزار گردد.

ایشان ادامه دادند: آقایان قضاتی که به راحتی برای منتقدان و دانشجویان حکم صادر می‎کنند بدانند احکام آنها غیرشرعی و غیرقانونی است.

[ انکار توهین به مقدسات مسموع است ]

قبلا هم درباره دانشجویانی که احکام سنگینی برای آنها صادر شده از من سؤال شد من هم نوشتم: حرف آنها - که می‎گویند توهین به مقدسات نکرده اند - مسموع است و حکمی علیه آنها نمی توان صادر کرد.

آقایان قضات که چنین احکامی را صادر می‎کنند آیا مفهوم زندان را می‎فهمند و درک می‎کنند؟ مدتی خودتان به زندان به ویژه انفرادی بروید تا درک کنید زندان یعنی چه ! من خودم بیش از پنج سال در رژیم گذشته زندان بودم و سه سال تبعید؛ و در این رژیم هم بیش از پنج سال در حصر غیرقانونی؛ به خوبی درد زندان و زندانی را لمس می‎کنم.

[ فقر روزافزون برای ملتی ثروتمند]

فقیه عالیقدر ضمن اشاره به مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی مردم گفتند: با اینکه نفت بیش از نود دلار شده و معادن و پول این نفت مال مردم است و باید برای رفع مشکلاتشان هزینه شود، با این حال وضعیت تورم بر اثر بی درایتی روز به روز بدتر می‎شود و بر اثر برخی شعارها فقر و مشکلات افزایش پیدا کرده است. اخباری

ناوبری کتاب