صفحه ۲۲۹

[ انتقاد به بازداشت آقایان قابل و باقی ]

ایشان ضمن اشاره به بازداشت حجة الاسلام والمسلمین هادی قابل و آقای عمادالدین باقی گفتند: این آقایان را با پرونده سازی های واهی و اتهامات ساختگی با احکام سنگین روبرو و روانه زندان کرده اند. همین آقای باقی که در زندان است مگر چه فعالیتی انجام می‎داد جز حمایت از حقوق زندانیان و خانواده های آنان ؟! تلاش بی مزد آقای باقی این بود که اگر خانواده ای نان آورش در زندان است کمتر سختی بکشد و زندانی بتواند از حقوق خودش آگاه باشد و استفاده نماید. برایش فرقی هم نمی کرد زندانی سیاسی باشد یا غیرسیاسی. آیا این چنین افرادی را باید زندان کرد یا بر اساس تدبیر و عقلانیت باید جایزه داد؟ آیا فعالیت های امثال ایشان و دیگرانی که معتقدند و فعالیت های حقوق بشری می‎کنند باعث نمی شود که فشارها بر روی کشور ما از این لحاظ کمتر باشد؟!

[ در رژیم شاه هم دانشجویان را ستاره دار نمی کردند]

برخوردهایی هم که با دانشجویان می‎شود بدون دلیل شرعی و قانونی است به ویژه اینکه آنها را ستاره دار می‎کنندمنظور از دانشجویان ستاره دار کسانی بودند که پس از انتشار لیست قبول شدگان، اسامی آنها با ستاره هایی مشخص می‎شد و وقتی برای ثبت نام مراجعه می‎کردند معلوم می‎شد با وجود احراز صلاحیت علمی و قبولی در آزمون، از حق تحصیل به دلیل داشتن فعالیت سیاسی در انجمن های اسلامی یا انتساب به خانواده منتقدان یا محکومان سیاسی محروم شده بودند و تنها معدودی از آنها سابقه بازداشت های کوتاه مدت داشتند. و حتی از حق طبیعی تحصیل محروم می‎نمایند. همین احمد ما با اینکه من زندانی و از مخالفان سرسخت شاه بودم و شهید محمد هم فراری بود، با این حال از سوی وزارت فرهنگ و یا ساواک از تحصیل محروم نشد و توانست در دانشگاه پلی تکنیک مدرک مهندسی اش را بگیرد.

ناوبری کتاب