صفحه ۲۲۱

همان جواب عربی و ترجمه اش ثبت است، پیوست 197 جلد 2 ص 1354 به بعد. تا اینکه باز پارسال دوباره همین آقای عبدالله بن جبرین خراب کردن حرم شریف سامرا را تأیید کرده و گفته بود که باید این مقبره ها خراب شود. یک عده از علمای سنت نیز همین فتوا را دادند که علمای قم هم جواب دادند. من در اثر این معنا همان نامه سرگشاده را یک مقدار توسعه دادم و شبهه آنها را پاسخ گفتم و تذکر دادم که آن پاسخ برای شانزده سال پیش بوده حالا بر آن اضافه شده و آن رساله در سایت این جانب ثبت است، اوایل اسفند سال گذشته این رساله را برای اجازه چاپ به وزارت ارشاد داده ایم و هنوز اجازه چاپ نداده اند، اصلا مگر چاپ این قبیل کتابها عقلا و شرعا احتیاج به اجازه چاپ دارد؟

یادش به خیر آقای سید مرتضی پسر مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی یک روز با من صحبت می‎کردند می‎گفت هر کتابی که نمی شود چاپ کنید ببرید لبنان و در لبنان هم اگر نشد چاپ کنید ببرید اسرائیل ! شما یک کتاب از اول تا آخر علیه اسرائیل و صهیونیسم بنویسید در اسرائیل می‎شود چاپ کرد. آنها آن جور برخورد می‎کنند و شما این جور مانع تراشی می‎کنید. کتابی که در رد وهابیت و به نفع شیعه، به نفع اسلام، به نفع وحدت مسلمین نوشته می‎شود، آقایان پنج شش ماه وقت کشی می‎کنند و نهایتا نیز اجازه چاپ نمی دهند. این مسأله خودی و غیرخودی که راه انداخته اید برای مردم قابل هضم نیست، مردم همه خودی هستند و اسلام و کشور برای همه مردم است نه برای یک قشر خاصی. ان شاءالله خداوند نگاهی عبرت آموز از حوادث روزگار به همه مسئولان عنایت فرماید و بدانند که این مسئولیت ها میدان آزمایش افراد است و این پست و مقامها پایان یافتنی است، چیزی که می‎ماند اعمال نیک و بد ماست که برای آن باید حساب پس داده شود.

[ زندگی با کمونیستها از جمله محمد علی عمویی در زندان ]

‏ یک مطلب کوچک هم درباره آقای عمویی که از افسران کمونیست بوده و با شما در زندان

ناوبری کتاب