صفحه ۲۱۹

اینها همه غلط است. این را هم صاف و بدون غرض بگویم که اگر یک وقت مقامهای بالا بخواهند بگویند به ما ربطی ندارد و دستگاههای پایین هستند که این کارها را انجام می‎دهند، این اشتباه است؛ همان طور که در زمان شاه مردم همه کارهای خلاف را گردن شاه می‎انداختند الان نیز همه این بازداشت های ناحق و کارهای خلاف قانون و خلاف شرع را گردن مقامهای بالا می‎گذارند، بنابراین باید در روش خود تجدیدنظر کنند.

‏ اگر مقام بالا مخالف باشد باید یک حرفی بزند، و جلوگیری کند؛ برخی مراجع تقلید هم اگر با این بگیر و ببندها مخالف باشند و بدانند با این کارها آبرو و حیثیت کشور در دنیا برده می‎شود باید یک کلمه حرف بزنند و مخالفت کنند.

[ مجوز شرعی و قانونی بدرفتاری ها با من و اطرافیانم چیست ؟]

پاسخ: من یک سخنرانی کردم در 13 رجب، اتفاقا همین روزها دهمین سالگرد آن است، من عقیده ام بود حرفهایی که گفته بودم حق بود، حالا شما بگویید: فرضا یک مقدار حرف های من اشکال داشت، ولی نزدیکان من، شاگردان، مقلدان و علاقه مندان چه گناهی کرده اند که بسیاری از آنها توسط نهادهای امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و زندانی شدند، خیلی از این افراد هنوز با وثیقه های سنگین آزادند و سالهاست وثیقه های آنها بدون دلیل توقیف شده یا ممنوع الخروج شده اند، این حسینیه ما چه گناهی کرده است ؟! 10 سال است درب این حسینیه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و همچنان در غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقای علی رازینی روی آن حکم نوشته که فروش برود به نفع دادگاه ویژه. به آقای محسنی اژه ای گفته اند، او گفته: بله ! روی آن حکم شده، مثل اینکه حکم امام زمان است ! با کدام قانون و شرع ملک شخصی را می‎توانند یک چنین حکمی برایش بدهند؟ تازه دفتر من در اصفهان شرعا ملک آقای رجایی است. دفتر مشهد ما را هم درش را بسته اند،

ناوبری کتاب