صفحه ۲۱۸

روی این جهت خیلی اهمیت می‎دادند که چیزی خلاف مصالح کشور گفته نشود؛ اما آقایان گاهی از اوقات یک کارهایی می‎کنند که انعکاس پیدا می‎کند در دنیا و رادیوهای خارجی در صدر خبرهای خود مطرح می‎کنند ولی اینها باکشان نیست. شما می‎خواهید با بحران کشور را اداره کنید ! نمی شود. بالاخره یک جا سر باز می‎کند. یک کاری بکنید که مردم را راضی کنید. دانشجو همین اندازه که می‎گوید من به نظام اسلامی معتقدم، قبول کنید. امیرالمؤمنین (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می‎فرمایند: "فلا تکفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق أن أخطی الا أن یکفی الله": از گفتار حق و مشورت عادلانه خودتان را باز ندارید، چرا که من ذاتا فوق خطا نیستم. مگر اینکه خدا کفایت کند. حضرت علی (ع) با اینکه معصوم اند می‎فرماید: من فوق خطا نیستم مگر اینکه خدا کفایت کند، اما این چند نفر آقایان که سر کار هستند مثل اینکه خودشان را فوق خطا می‎دانند و معصوم، و مابقی دیگر هیچ هستند !

[ روحیه نقادی و انتقادم به آیت الله بروجردی ]

روزی یکی از علمای تبریز به خانه آیت الله بروجردی آمده بود و به او بی احترامی شده بود، من مطلع شدم و روحم در عذاب بود، خدمت آیت الله بروجردی رفتم و گفتم: آقا شما، آقا، مرجع کل، تاج سر همه، ولی بقیه هیچ نیستند، یک آقای تبریزی در شهر خودش موقعیت دارد، اینجا آمده است باید با ایشان محترمانه برخورد شود. من واقعیات را می‎گفتم و عقیده ام این است که بگویم. حالا نیز واقعا دوستانه تذکر می‎دهم که: آقایان در روششان تجدیدنظر کنند، این بازداشت ها، این زندانی ها و این محاکمات و حتی دادگاه ویژه روحانیت و... خلاف قانون است.

[ دادگاه ویژه روحانیت غیر قانونی است ]

دادگاه ویژه به گونه ای خاص در زمان امام بود ولی مثل حالا نبود بعد آقای ری شهری با یک سؤال و جواب از آقای خامنه ای دوباره آن را به جریان انداخت،

ناوبری کتاب