صفحه ۲۱۴

[ بازداشت های بی مورد سیاسی بحران زاست ]

ما می‎بینیم راجع به اتهام قتل، پیامبر(ص) بیشتر از شش روز اجازه نمی دهد که متهم را زندانی کنند ولی حالا به یک اتهامات مبتذل افرادی را مدتها زندانی و بازداشت می‎کنند؛ مثلا همین تحکیم وحدتی ها و دانشجویان، یک روز دولت با دانشجویان برخورد می‎کند و یک روز زنها را بازداشت می‎کند برای اتهامات واهی؛ مثل اینکه خیال می‎کنند کشور با بحران اداره می‎شود. چنین فکری اشتباه است، اگر می‎خواهند کشور را اداره کنند باید آرامش حکم فرما باشد. توجه ندارند که بازداشت ها، چه دانشجو باشند چه غیر دانشجو، کشور را بحرانی می‎کند و در خارج زود منعکس می‎شود.

[ تنبیه حامیان حقوق زندانیان به جای تشویق !]

مثلا اگر کسانی کارشان رسیدگی به امور زندانیان و حقوق زندانیان باشد، اصلا دولت باید به چنین کسانی که این کارها را انجام می‎دهند و برای زندانی ها کاری می‎کنند که باعث می‎شود مردم یک مقدار امیدوار شوند جایزه بدهد، مردم می‎گویند: اگر فلان کس زندان رفته کسانی هستند که از آنها حمایت می‎کنند و اگر نیازی دارند تا جایی که بتوانند نیاز آنها را برطرف می‎کنند، به جای اینکه دولت از چنین افرادی تقدیر کند همین امر را بهانه می‎کند و آنان را محاکمه و محکوم می‎کند. خلاصه کشور با آرامش اداره می‎شود نه با بحران.

[ بازداشت به بهانه انقلاب مخملی و اعدام بحران زا و بدتر از انقلاب مخملی ]

متأسفانه ما هر روز می‎بینیم که یک بحران در کشور ما درست می‎شود، یک روز کسانی که از آمریکا آمده اند به بهانه اینکه قصد انقلاب مخملی ! و یا قصد دیگری داشته اند از آنها مصاحبه می‎گیرند؛ یک روز تحکیم وحدتی ها را بازداشت می‎کنند،

ناوبری کتاب