صفحه ۲۱۳

‏ آن چیزی که من می‎خواستم مطرح کنم این بود که شما در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" این بحث را دارید و در کتاب "دیدگاهها" هم نوشته اید و بیان کرده اید: (أو فساد فی الارض) فقط فساد کافی نیست و هر فسادی موجب اعدام نمی شود؛ در واقع دو تا نکته می‎خواهم بگویم، یکی اینکه اصلا به طور کلی نظر شما راجع به اعدامهای سیاسی چیست ؟ و دوم اینکه: بحث زندان که حالا از دو - سه زاویه مطرح است، یکی اصل زندان و یکی هم یک ویژگی که شما داشتید و ما در کس دیگری این ویژگی را ندیدیم، یعنی یکی از عناصر مهم فکری و عملی زندگی شما بوده که برای خود من هم همیشه الگو بوده و من از بچگی یادم هست که از پدرم می‎شنیدم که تعریف می‎کردند از اینکه شما همیشه به خانواده زندانیان خیلی عنایت داشتید و سخاوتمندانه عمل می‎کردید و کمک می‎نمودید؛ و من طی سالها می‎دیدم که شما افراد را صرف نظر از اینکه چه گرایشی و چه فکری دارند به خانواده شان کمک می‎کردید.

[ حتی در اتهام قتل سقف بازداشت موقت فقط 6 روز است ]

پاسخ: راجع به زندان، ما روایت معتبر داریم وسائل جلد 19 ص 121 چاپ اسلامیه که می‎گوید: "پیامبراکرم (ص) کسی را که متهم است به اینکه کسی را کشته و قاتل است تا شش روز اجازه دادند این فرد را حبس کنند، در طی شش روز مدعیان قتل اگر شاهد آوردند و ثابت کردند بسیار خوب، و اگر شاهد نیاوردند پیامبر او را آزاد می‎کرد". برای اینکه به زندگی افراد اهمیت می‎داد. کسی که متهم به قتل بود پیامبر(ص) می‎فرمود برای تحقیق تا شش روز می‎توانید او را نگه دارید. حالا در این زمانه که تحقیق خیلی راحت تر است، چرا باید تا یک اتفاقی رخ می‎دهد چند نفر را بگیریم و زندانی کنیم. اتهام قتل که این قدر مهم است شش روز بیشتر اجازه نداده اند که متهم زندانی شود. روایت هم معتبر است.

من خدا را شاهد می‎گیرم که هر چه راجع به نظام و ایران می‎گویم قصد خیرخواهی دارم و هدفم این است که حالا که بعد از قرنها یک نظامی به نام اسلام روی کار آمده سوژه کمتر داشته باشد.

ناوبری کتاب