صفحه ۲۰۶

برخورد تندی کرده اند و ایشان را طرد کردند، من به آقای منتظری گفتم: به جای اینکه ناراحتی کنید به دیدن آقای بروجردی بروید و با ایشان صحبت کنید؛ که آقای منتظری به دیدن آقای بروجردی رفته و به آقای بروجردی گفته بودند: چرا آقای خمینی را طرد کردید، مگر چند تا مثل ایشان در قم وجود دارد، آینده قم را به چه کسی می‎خواهید بسپارید؟! بعد آقای منتظری به من گفتند که اگر امر دائر شود بین آقای خمینی و آقای بروجردی، چون آقای بروجردی خیلی طرفدار دارد و آقای خمینی خیلی تنهاست، من از آقای خمینی حمایت می‎کنم؛ خلاصه ایشان آنجا از آقای خمینی طرفداری کردند و طرف آقای خمینی را گرفتند. آقای آشتیانی گفت: آقای منتظری به دیدن آقای بروجردی رفتند تا شفاعت کنند که آقای بروجردی موضعش نسبت به آقای خمینی تلطیف بشود. آقای آشتیانی یک چنین داستانی را تعریف کرد و من همیشه دلم می‎خواست بدانم اصل ماجرا چه بوده است.

( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ اغتشاش فدائیان اسلام در قم، هتاکی به آیت الله بروجردی و انتقادات آیت الله خمینی به آنان ]

پاسخ: اصل این موضوع اجمالا زمانی بود که فداییان اسلام و طرفداران مرحوم نواب صفوی به قم آمده بودند، تعدادشان هم زیاد بود و تقریبا قم را داشتند قبضه می‎کردند. من یادم هست که مرحوم واحدی وقتی می‎خواست حمام برود، تعداد زیادی طلبه به دنبالش راه می‎افتادند که ایشان را بدرقه کنند. و تقریبا حوزه قم محل سخنرانی فداییان اسلام شده بود، خود نواب صفوی به قم آمد و یک سخنرانی ایراد کرد و منبری رفت و سوره (الهیکم التکاثر) را با یک شوری می‎خواند، و آقای سیدهاشم و مرحوم آقای واحدی سخنرانی های تندی می‎کردند، این افراد بالاخره مرحوم آیت الله بروجردی را مورد حمله قرار دادند و در حقیقت می‎گفتند که پیرمرد مرجعیت شیعه را قبضه کرده و ساکت است و هیچ چیز نمی گوید و اسلام در خطر است، و نسبت به خود مرحوم آیت الله بروجردی در تعبیراتشان هتاکی

ناوبری کتاب