صفحه ۲۰۵

«43»

گفتگوی آقای عمادالدین باقی با حضرت آیت الله منتظری این گفتگو به صورت متنی در شهریور 1386 روی سایت آیت الله منتظری انتشار یافت و متعاقبا برخی از سایتها آن را نقل کردند؛ اما بخش هایی از این گفتگوی تصویری که به مدت سی دقیقه گزینش شده بود نخستین بار در روز درگذشت معظم له پخش شد و طی سه روز به صورت مکرر فیلم این گفتگو در بخش های مختلف خبری و غیر خبری بی بی سی انتشار یافت. بازتاب و تأثیر شگرف مصاحبه مذکور در آن روزهای خاص سبب واکنش فوری حکومت گردید و بعد از چند روز آقای عمادالدین باقی به اتهام انجام این مصاحبه و پخش آن توسط بی بی سی با یورش مأموران امنیتی به خانه اش بازداشت و روانه زندان گردید. ایشان پس از شش ماه بازداشت موقت که پنج ماه آن در سلول انفرادی بود در دادگاهی که به اتهام این مصاحبه برگزار شد به شش سال حبس محکوم گردید. بنابر گفته آقای باقی، بازجو در پاسخ اینکه این قبیل مصاحبه ها در دنیای امروز امری عادی است و با چنین واکنش ها و مجازات هایی روبرو نمی شود، گفته است: ما بیست سال منتظری را بایکوت خبری و تصویری کردیم و از خاطره ها محو شده بود اما شما در نیم ساعت، زحمت بیست ساله ما را هدر دادید.

1386612

‏ قبل از اینکه به سؤالهای اصلی بپردازم همیشه در ذهنم بود که در یک فرصت مناسب این سؤال را از شما بپرسم.

سال 69 و 70 من با یکی از دوستان برای دیدن مرحوم آقای آشتیانی به مشهد رفته بودیم، آقای آشتیانی از سوابق و خاطراتش با شما صحبت می‎کرد، ایشان می‎گفت: بعضی از کسانی که به آیت الله منتظری توهین می‎کنند، ایشان را نمی شناسند و نمی دانند ایشان چه کسی هستند؛ بعد به این مناسبت اشاره کرد که من (آقای آشتیانی) یک بار برای دیدن آقای منتظری به روستای وشنوه رفتم، دیدم که آقای منتظری بی قرار و ناراحت هستند و مدام قدم می‎زنند و حرص می‎خورند، به ایشان گفتم: چرا شما ناراحت هستید؟ آقای منتظری گفتند: به دلیل اینکه آقای بروجردی با آقای خمینی

ناوبری کتاب