صفحه ۲۰۴

«42»

پاسخ به پرسشی پیرامون حکم سنگسار در اسلام

1386421

به دنبال اجرای حکم سنگسار یک مرد متهم به زنای محصنه در هفته گذشته در تاکستان، پرسش های مکرری از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی منتظری (دامت برکاته) از سوی برخی مقلدین، تشکل های حقوق بشری داخلی و خارجی و خبرگزاریها مطرح گردیده، که معظم له در پاسخ مرقوم فرمودند:

[ فلسفه حکم سنگسار]

( بسمه تعالی)

پس از سلام، حکم سنگسار در تورات به نحو وسیعی وجود داشته، ولی در اسلام فقط در زنای با احصان با شرایطی ثابت است. و راه اثبات آن: 1 - شهادت چهار نفر عادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند. - که تحقق آن بسیار بعید است -. 2 - اقرار خود متهم چهار مرتبه در جو و محیط آزاد، نه در زندان یا تحت فشار.

و اجرای آن به مجرد علم قاضی محل اشکال است. و آنچه اخیرا در تاکستان اتفاق افتاد بر خلاف موازین بوده است. و اگر طرف بعد از اقرار انکار نمود، انکار او بر حسب موازین فقهی مسموع است؛ و در صورت اقرار، طرف حق فرار دارد و اگر فرار کرد تعقیب او جایز نیست. و اگر در زمانی یا مکانی اجرای حکم شرعی موجب وهن مذهب باشد، باید از اجرای آن خودداری نمود. با این خصوصیات که ذکر شد در حقیقت حکم سنگسار مترسکی بیش نیست، برای پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.

1386421 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب