صفحه ۲۰۲

پاسخ - اصولا آزادی فکری و سیاسی در مراکز علمی و فرهنگی نباید محدود گردد، مگر اینکه مخل به آزادی و حقوق دیگران باشد. به جای این محدودیت، باید زمینه پاسخ به شبهات دانشگاهیان را فراهم نمود.

همچنین محروم ساختن دانشگاه از اساتید متبحر به خاطر اختلافات فکری و سیاسی، ظلم به دانشگاه و محیطهای علمی و خلاف شرع و عقل سلیم است.

[ مردم مرجع ارزیابی وضعیت اقتصادی خود هستند]

‏ دولت معتقد است وضع اقتصادی ایران بحرانی نیست، اما 57 اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور اوضاع را بحرانی قلمداد کردند. به نظر شما فقرا در چه وضعیتی هستند و آیا فاصله غنی و فقیر در ایران زیاد شده است ؟

پاسخ - قضاوت نهایی و صحیح در این موضوع با مردم است. شما می‎توانید با یک نظرسنجی مردمی و بدون سانسور از وضعیت اقتصادی مردم و فقرا اطلاع دقیق پیدا کنید.

[ ضرر سلب آزادی بیان برای روزنامه نگاران ]

‏ آیا به نظر شما دولت اجازه دارد از روزنامه نگاران بخواهد درباره اوضاع اقتصادی یا حقوق بشر سخن نگویند؟ ‏ آیا این گونه رفتارها شرایط سیاسی ایران را حادتر می‎کند؟

پاسخ - منع روزنامه نگاران از سخن گفتن درباره حقوق بشر و اوضاع اقتصادی در افکار عمومی تأثیری ندارد، بالاخره معیار، رضایت عامه مردم است، مردم از اوضاع خودشان بهتر از هرکسی دیگر آگاه هستند. تلقی معمولی از منع مذکور، سلب آزادی بیان است، و این عنوان برای چهره حاکمیت دینی ضرر خواهد داشت.

[ اشتباه رد صلاحیت ها]

‏ آیا حضرتعالی درباره شرایط انتخابات مجلس هشتم نگرانی دارید؟ در دوره قبل بسیاری از

ناوبری کتاب