صفحه ۲۰۱

موظف است علل و ریشه های نارضایتی اصناف مختلف را کشف و برطرف نماید. روشن است که مشکلات با سرکوب و زندان حل و فصل نمی شود. البته ممکن است به طور مقطعی و در کوتاه مدت صدای معترضین خاموش شود، اما قطعا نارضایتی به صورت عقده در خواهد آمد و برای کشور و دولت خطر آفرین می‎شود.

[ ضرورت رعایت حقوق متهم ]

‏ تعدادی از شهروندان با ملیت دوگانه ایرانی - آمریکایی در ایران به جرم جاسوسی دستگیر شده اند. هاله اسفندیاری حق ملاقات وکیلش را ندارد. این مورد تا چه حد می‎تواند بر روابط خارجی ایران تأثیر بگذارد و چه پیامی می‎تواند برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشد؟

پاسخ - اینجانب از ماهیت مورد سؤال و اتهام مذکور اطلاعی ندارم، اما به طور کلی اعلام مجرمیت قبل از ثبوت جرمی در دادگاه صالح، شرعا و قانونا ممنوع است و هر متهمی حقوقی دارد که باید از آن استفاده نماید.

[ درباره منع حضور در کنفرانس های علمی خارج کشور توسط وزارت اطلاعات ]

‏ نظر حضرتعالی درباره اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر عدم رابطه ایرانی ها با خارجی ها و ممنوع کردن آنها از شرکت در مجالس آنها و یا شرکت در کنفرانسهای علمی خارج از کشور چیست ؟

پاسخ - از هدف اطلاعیه مذکور اطلاعی ندارم و قضاوتی نمی کنم، اما صرف شرکت در مجالس و کنفرانسهای علمی که موجب تبادل معلومات و کسب تجربیات دیگران می‎باشد نه تنها ضرری برای کشور و نظام ندارد، بلکه موجب رشد سطح علمی کشور نیز خواهد بود.

[ آزادی فکری و سیاسی در مراکز علمی و دانشگاهی ]

‏ نظر حضرتعالی درباره اغتشاشات دانشگاه امیرکبیر چیست ؟ آیا به نظر شما دانشگاهها نیازمند دومین انقلاب فرهنگی است ؟ آیا بسیاری از اساتید باید از دانشگاهها اخراج شوند؟

ناوبری کتاب