صفحه ۲۰۰

طبعا نباید حقوق آنان نادیده گرفته شود، اما از طرف دیگر تأمین حقوق اکثریت - علاوه بر اینکه نباید موجب تضییع حقوق اقلیت گردد - باید با روش منطقی و معقول و مفید و مؤثر انجام شود، نه با زور و ارعاب و برخوردهای فیزیکی و خشن؛ زیرا اینگونه روشها اثر منفی دارد و انگیزه بی حجابی را تقویت می‎کند. و از سوی دیگر موجب متهم شدن دین به تأیید و ترویج خشونت می‎شود و چهره نظام اسلامی را مشوه و خراب می‎سازد.

[ برخورد با مجرم و متهم فقط در چارچوب قانون ]

برخورد با اراذل و اوباش یا هرکس دیگری که سلب امنیت کند و مزاحم نوامیس مردم شود و زورگیری کند، لازم است لکن باید در چهارچوب قانون و با روشهای تحقق عدل و سازنده، آنها را از ادامه کارشان بازداشت؛ و هر گونه مجازات و ضرب و شتم قبل از اثبات اتهام در دادگاه صالح، مشروع نیست.اهمیت این نکته در آن است که در سال 1386 نیروی انتظامی با هدایت رهبران کشور طرحی موسوم به امنیت اخلاقی و طرح دیگری موسوم به امنیت اجتماعی را اجرا کرد که در طرح نخست برخورد وسیع با بدحجاب ها صورت گرفت و در طرح دوم دستگیری های گسترده خشونت آمیز در مناطق مختلف انجام شد که همراه با ضرب و شتم و خشونت بود و در تلویزیون و مطبوعات تصاویر تکان دهنده ای از این صحنه ها و سیمای خونین مضروبین و گرداندن آنها در داخل شهر با آویزان کردن آفتابه بر گردن شان را نمایش می‎دادند و هدف آن را ایجاد رعب در اراذل و اوباش اعلام می‎کردند. هنگامی که این اعمال مورد انتقاد حقوقدانان و مطبوعات قرار گرفت آنها نیز تهدید به برخورد و متهم به حمایت از اراذل و اوباش شدند. آیت الله منتظری در چنین شرایطی نظرات مذکور را بیان کرده اند.

‏ بسیاری از معلمان و کارگران تنها به خاطر تقاضای صنفی دستگیر و زندانی شده اند. آیا آنها واقعا باید به خاطر درخواستهای صنفی زندانی شوند؟

پاسخ - خواسته های صنفی معلمان، کارگران و دیگر اصناف باید با گفتگو و مسالمت و در چهارچوب قوانین با رعایت عدل و انصاف پاسخ داده شود و دولت

ناوبری کتاب