صفحه ۱۹۶

در اهمیت صلح در جامعه ایمانی می‎فرماید: (انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم) . (سوره حجرات، آیه 10) همانا مؤمنان با هم برادرند، پس در میان برادرانتان اصلاح کنید.

چنان که در جایی دیگر به زبانی دیگر می‎فرماید: (یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین) . (سوره بقره، آیه 208) ای مؤمنان همگی در صلح و مسالمت وارد شوید و از گامهای شیطان - که در پیش روی انسانها می‎نهد - تبعیت نکنید.

[ صلح اصل اساسی در خانواده، جامعه و نظام بین الملل ]

از سوی دیگر اسلام برای همبستگی در نهاد خانواده اهمیت قائل است و راهکارهایی جهت پایداری آن ارائه می‎دهد و در صورت بروز مشکل به صلح دعوت می‎کند و به اصل کلی اشاره می‎کند. (والصلح خیر) (سوره نساء، آیه 128). و این جمله نشان می‎دهد که نه تنها صلح و آرامش در خانواده بلکه در اجتماع و کشور و نظام بین المللی اصل اساسی است.

[ همزیستی پیروان ادیان ]

این همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از تشنج شامل همه پیروان ادیان بلکه همه انسانها می‎شود. در این باره خطاب به پیامبر و مسلمانان می‎فرماید: (و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله) (سوره انفال، آیه 61) و اگر دشمنان تمایل به صلح و مسالمت جویی داشتند بپذیرید و بر خدا توکل کنید.

این نکته در همزیستی با پیروان ادیان کاملا روشن می‎شود و می‎فرماید: (لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین) (سوره ممتحنه، آیه 8) خدا شما را از نیکی کردن و دادگری نسبت به کسانی که در دین با شما کارزار نکرده اند و شما را از

ناوبری کتاب