صفحه ۱۹۲

گفته بود تخریب سامرا کار خوبی است. من علاوه بر نقد فتوای قبلی، این نظریه را هم نقد کردم و آن نامه تبدیل به کتابچه ای حدود 80 صفحه شد. وقتی برای گرفتن مجوز چاپ مراجعه کردند به وزارت ارشاد از آن موقع حدود سه ماه می‎گذرد و وزارت ارشاد از دادن مجوز چاپ کتابی که در دفاع از عقاید شیعه و نقد علمی مخالفان است طفره می‎رود. ما خودمان طرفدار اتحاد مسلمانان هستیم بر همین اساس اعتقاد داریم فتوای افرادی چون عبدالله بن جبرین وحدت و انسجام مسلمین را خدشه دار می‎کند. سؤال من این است که چرا وزارت ارشاد از چاپ کتابی مانع می‎شود که طرفدار وحدت مسلمین است ؟ چرا از چاپ کتابی جلوگیری می‎کند که در نقد کسانی است که تخریب قبور امامان شیعه را لازم می‎دانند؟ شما از نشر کتابی که در نقد کسانی است که شیعیان را مشرک و مرتد می‎دانند و تخریب قبور امامان را تجویز می‎کنند جلوگیری کرده اید ! و در ضمن این کتابچه در سایت اینجانب ثبت است.

[ نگذارید سامرا غریب بماند]

من مجددا به عنوان طلبه ای از قم اعلام می‎کنم که واجب است بر علمای نجف، کربلا، سایر بلاد و بر متصدیان امور، دولت عراق و دولت ایران و سایر دول اسلامی و همه مسلمین جهان که نگذارند شهر سامرا در غربت بماند. دولت ایران باید از دولت عراق بخواهد که در این زمینه کوتاهی نشود.

[ تأمین امنیت عراق بر عهده اشغالگران است ]

البته کشور عراق در اشغال است و اشغال گران بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بین المللی باید امنیت کشور اشغال شده را تأمین کنند ولی دولت عراق هم نباید دست روی دست بگذارد و علاوه بر آن همگی مسلمانان در این خصوص مسئولیت دارند. (و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب) و چه تعظیم شعائر الهی بالاتر از اینکه پایگاه اسلام و مسلمین احیا گردد.

ناوبری کتاب