صفحه ۱۹۰

می‎فرمایند با واسطه از طرف خدا نازل شده است. در حدیث معتبر از امام صادق (ع) آمده است: "حدیثی حدیث أبی و حدیث أبی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین...و حدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله و حدیث رسول الله (ص) قول الله" (الوسائل 58/18) آنچه که ائمه اطهار(ع) می‎گفتند از خودشان نبود بلکه فرموده های رسول خداست. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی می‎فرمودند: اگر برفرض ما از مسأله امامت هم صرف نظر کنیم خود پیامبراکرم (ص) در رابطه با احکام اسلامی علاوه بر کتاب خدا ما را به عترت خودشان ارجاع داده اند. عترتی که حتی قاتلین آنان و خلفای جوری که به هر طریقی آنان را به شهادت رسانیدند، به علم، عظمت و بزرگواری آنان اعتراف داشتند. ولی با این حال این سیره مردم دنیا و دنیاپرستان است که برای حفظ دنیای خویش هر کاری را انجام می‎دهند.

[ چگونگی جلوگیری از غربت سامرا]

این جانب در 16 ماه قبل به شیعیان به ویژه به علمای نجف و جاهای دیگر پیغام دادم که رها و ترک کردن سامرا کار درستی نیست و باید بر اساس یک برنامه مشخص هر روز و هر شب تعدادی از مردم شهرهای مختلف در قالب کاروان های زیارتی با هزینه خود مردم برای زیارت حرم عسکریین و کاظمین (ع) با اسکورت و حفاظت نیروهای امنیتی عراق در این اماکن مقدسه حاضر شوند و نگذارند این مکانهای مقدس غریب بمانند.

در خبرها آمده بود که حتی یک نفر هم در ماجرای اخیر کشته نشده معلوم می‎شود حتی یک زائر هم حضور نداشته است. درست است که گفته می‎شود آنجا ناامنی است ولی در نجف و کربلا هم بمب گذاری می‎شود، با ترک و رهاکردن این اماکن مقدسه قطعا وضعیت بهتر نخواهد شد. من یادم هست که مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی (ره) مقید بودند شب های جمعه تعدادی را برای زیارت به سامرا بفرستند.

ناوبری کتاب