صفحه ۱۸۲

از ایشان خواستم مقرر کنند اوقات تشکیل جلسات هیأت امنا قبلا به اینجانب ابلاغ شود تا نماینده ای را برای شرکت در آن بفرستم، و نیز خواستم صورت کارهایی که تا آن مدت انجام شده اجمالا برای اینجانب ارسال شود؛ ولی هیچ پاسخی از ایشان به دستم نرسید !

[ غصب سایر مؤسسات و مکان های شخصی یا تحت تولیت ]

یادآوری می‎کنم در طول سالهای گذشته، مؤسسات و امکنه مختلفی که شرعا و قانونا من مؤسس یا ناظر و یا متولی آنها هستم و هیچ ارتباطی با عنوان قائم مقامی نداشته است و حتی بعضا مالک قانونی آنها می‎باشم از سوی آقایان غصب شده است که دارالشفاء، مرکز فرهنگی لندن، تشکیلات مرکز جهانی علوم اسلامی و مدرسه حجتیه از جمله آنها می‎باشد. علاوه بر این حدود ده سال است که حسینیه شهداء و دفتر مشهد را توقیف کرده اند و چند سال است دفتر اصفهان را با حکم دادگاه ویژه مصادره کرده اند. انتظار نبود آقایان با "جامعة الامام الصادق (ع)" نیز این گونه عمل کنند.

[ دلایل تذکرات انتقادی خصوصی به امام خمینی ]

ج 2 - تذکرات و انتقادهای اینجانب در آن مقطع - در دیدار مسئولین با اینجانب - که ضمن تأیید و حمایت از آنان ارائه می‎دادم، مربوط به کارهای خلافی بود که به نظر اینجانب برخلاف مصالح کشور و انقلاب و بعضا برخلاف نظر مرحوم امام توسط بعضی نهادها انجام می‎شد و موجب نارضایتی مردم و بدبینی آنها به اصل اسلام و انقلاب و چهره مرحوم امام شده بود. و در بعضی موارد که نظری برخلاف نظر امام (ره) داشتم آن را ضمن نامه های محرمانه با احترام کامل و حفظ موقعیت ایشان به اطلاع ایشان می‎رساندم. و این در شرایطی بود که بسیاری از بزرگان و شخصیتها - که بعضا در خاطرات ذکر کرده ام - نزد من می‎آمدند و از اوضاع جاری و خلافکاری ها اظهار

ناوبری کتاب