صفحه ۱۷۱

[ سالی پر از شعار و فشار]

جواب - سال گذشته دارای فراز و نشیب هایی بود. اما سالی پر از شعار، فشار اقتصادی، ایجاد تنش در سطح جهانی، بهره نبردن از نیروهای دلسوز و انقلابی، سکوت نخبه گان، تشدید سانسور و...

سؤال 12 - آرزوی شما برای سال 86 چیست ؟

جواب - آرزوی قلبی من سعادت و سلامت ملت ایران، رفاه و گشایش در امور اقتصادی و امکان رشد معنوی آنان و مصون ماندن از گزند مشکلات داخلی و خارجی است. و این معنا محقق نمی شود جز با جلب رضایت عامه مردم و عدم تبعیض در عرصه های مختلف توسط حاکمیت.

[ هر تبعیضی ظلم نیست و هر اظهارنظری ممنوع نیست ]

سؤال 13 - امروز فعالین زن در جامعه ایران، کمپینی تحت عنوان "یک میلیون امضا برای رفع تبعیض از زنان" به راه انداخته اند. در جریان این کمپین هستید؟ نظر شما درباره دستگیری فعالین این حرکت چیست ؟

جواب - صرف نظر از اینکه معنا و مراد از تبعیض در مورد زنان چیست و اینکه آیا هر تبعیضی ظلم محسوب می‎شود یا نه ؟ نظرم این است که نباید مانع از اظهارنظر شد و نباید اظهارنظر را با زندان و مجازات و توهین پاسخ داد.

سؤال 14 - خانم شیرین عبادی پیشنهاد کرده برای حل مسأله اتمی ایران، بهتر است دولت جمهوری اسلامی "رفراندوم هسته ای" برگزار کند و نظر مردم را جویا شود. سؤال این است که به نظر شما، الف: این رفراندوم کارساز است ؟ ب: آیا زمینه های برگزاری این رفراندوم را می‎بینید؟ ج: از دید شما این مسأله با توجه به جمیع جهات، چه راه حلی دارد؟

ناوبری کتاب