صفحه ۱۷۰

را مطرح می‎کنند که در برخی شهرها با بازداشت و برخوردهای تند مواجه شده اند. بدون دلیل و ارائه اسناد و مدارک نمی توان به اعتراض کنندگان تهمت ارتباط با بیگانه زد و آنها را عامل اختلاف و برهم زننده وحدت ملی دانست. وجود فاصله میان حاکمان و اقشار، مذاهب و اقوام مهم ترین عامل تفرقه و جدایی است که قهرا بیگانگان از این آب گل آلود بهره می‎برند.

سؤال 10 - آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود، سال 85 را "سالی سرشار از کوشش، جوشش، عزت، مجاهدت همگانی و افتخار برای ملت ایران" دانسته و گفته است: "در سال گذشته در عرصه علمی و فناوری پیشرفت های بزرگ و دستاوردهای ارزشمندی برای ملت ایران به دست آمد و در عرصه اقتصادی نیز گام های بلندی در زمینه های مختلف از جمله در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سازندگی برداشته شد. به طوری که حجم تقاضا برای سرمایه گذاری داخلی دو برابر و در سرمایه گذاری خارجی نیز این حجم چند برابر شده است. در سال 85 در عرصه فرهنگی امید و تلاش، ایمان و محبت و عشق به انسان ها و آرمان های الهی در ایران موج زد". این جملات بی غلط است ؟

[ مردم مرجع قضاوت درباره عملکرد کارگزارانند]

جواب - عمده موفقیت های فعلی مرهون تلاش و کوشش دولت های قبلی هم هست. امیدوارم آمار، ارقام و گزارش هایی که در باره پیشرفت ها در عرصه های مختلف ارائه می‎گردد، در زندگی روزمره مردم به ویژه اقشار ضعیف مردم، مستمری بگیران و کارگران قابل لمس باشد. در حقیقت این مردم هستند که باید درباره صحت یا سقم این اظهارات نظر دهند.

سؤال 11 - اگر شما قرار بود سال 85 را تصویر کنید از چه جملاتی استفاده می‎کردید؟

ناوبری کتاب