صفحه ۱۶۸

فرهنگی صاحب رأی و نظر باشند و بر باوری که به آن معتقد شده اند پافشاری نمایند. برخی از شاگردان این جانب با توجه به تحول و تطور سریع در اندیشه بشری، نسبت به حقوق طبیعی انسان و چگونگی تطبیق موضوعات با احکام، فعالیت های علمی قابل ارزش و تقدیری انجام داده اند که امیدوارم هر یک در هر کجا هستند با استقلال رأی و نظر، از تحقیق، تأمل و تتبع در متون بازنمانده، علم اندوزی را به عنوان یک اصل اولی فراموش نکنند.

سؤال 6 - حضرت آیت الله، بسیاری سال 86 را برای ایران سال دشواری ترسیم می‎کنند. شما این سال را چگونه می‎بینید؟

جواب - من نیز چون بسیاری از مردم ایران با توجه به وضعیت داخلی و خارجی به ویژه مشکلاتی که در حوزه سیاست و اقتصاد مشاهده می‎کنم مشکلات را قابل پیش بینی می‎دانم که امیدوارم با درایت و تنش زدایی در عرصه های داخلی و خارجی از وقوع معضلات پیش رو جلوگیری گردد.

سؤال 7 - مسئولین جمهوری اسلامی، این سال را سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نامیده اند. این ترکیب از نظر شما چه معنایی دارد و چشم انداز اجرایی شدن آن را چگونه می‎بینید؟

سؤال 8 - در سخنان مسئولین "ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان" مورد نکوهش قرار گرفته. به نظر شما چه کس یا کسانی و چه گروه یا گروه هایی موجب "ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ایرانیان" می‎شوند؟ چگونه ؟

[ وحدت دستوری نیست و با تنگ نظری، انحصارطلبی و نفی حقوق شهروندان حاصل نمی شود]

جواب - اگر شعارهای داده شده مبنی بر ایجاد وحدت و یکپارچگی - چه در سطح ملیت و چه اسلامیت - تنها در مرحله حرف، بیان و تبلیغات رسانه ای باشد چون

ناوبری کتاب