صفحه ۱۶۷

اقشار مردم، بدون مانع می‎توانند با من ملاقات نمایند. فعالیت های علمی روزانه این جانب شامل، پاسخ گویی به پرسش های مختلف با موضوع های فقهی، قرآنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...است که یا از طریق نامه، مراجعه حضوری و یا از طریق ایمیل می‎باشد. تدریس کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی با موضوع اخلاق و برخی بحث های فلسفی یا فقهی هم از فعالیت های علمی در طول هفته است. برخی از آثار هم یا چاپ نشده یا باید تجدید چاپ شود که بر روی آنها هم نظارت مستقیم دارم.

سؤال 4 - جدا از سئوالات مشخص دینی، مهم ترین سئوالاتی که از جانب شاگردان و طرفداران شما با شما مطرح می‎شود چیست ؟ چه تغییری در جنس این سئوالات می‎بینید؟ مایلید نمونه هایی از آن را نقل کنید؟

جواب - به جز پرسش های دینی، فقهی و کلامی؛ در زمینه های سیاسی، فرهنگی و مسائل روز پرسش های بسیاری از راههای مختلف واصل می‎شود (به ویژه مسائل روز که به فراخور تحولات ایجاد شده برای مردم مطرح می‎شود) می‎توانید برای اطلاع از موضوعات مختلفی که در این زمینه طرح می‎گردد به سایت این جانب مراجعه فرمایید.

سؤال 5 - امروز در باورهای دینی و سیاسی شاگردانتان چه ویژگی هایی را مشاهده می‎کنید که با گذشته تفاوت دارد و توجه شما را برمی انگیزد؟

[ نگرش های متفاوت در شاگردان ]

جواب - شاگردان این جانب هریک با توجه به استعداد، تلاش، کوشش و تحقیق خویش دارای نگرش های متفاوتی هستند که حق هم همین است که آنان پس از فراگیری روش ها نزد استاد، خود در موضوعات مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و

ناوبری کتاب